Remont Domu Dziecka w Lesznie

Zbieramy środki na remont placówki opiekuńczej dla naszych podopiecznych z Domu Dziecka im. Świętej Rodziny w Lesznie. Te dzieci czekają na Twoją pomoc. Dzieci z domu dziecka na pytanie o czym marzą, odpowiadają, że o normalnych domu. Aby jednak marzenia stały się realne konieczna jest Twoja pomoc. Nowy Dom Dziecka to szansa dla tych dzieci i MY musimy im ją dać.  Kwota remontu jest spora. Ale godne życie tych dzieci jest bezcenna. Nie pozwólmy, by szansa na fajne życie tych dzieciaków przeszła obok nich. Wstępnie wyliczony koszt całkowity został oszacowany na kwotę 3.500.000,00 zł netto. Na tę chwilę zebraliśmy 1,5 miliona zł, więc potrzebne nam są jeszcze 2 miliony netto. W ramach zbierania środków na remont tego Domu Dziecka zrobiliśmy wiele ciekawych projektów i zrobimy kolejne. Zwracamy się  do Was z uprzejmą prośbą o przekazanie każdej możliwej kwoty na ten cel.
Pomagam
Zbieramy środki na remont placówki opiekuńczej dla naszych podopiecznych z Domu Dziecka im. Świętej Rodziny w Lesznie. Te dzieci czekają na Twoją pomoc. Dzieci z domu dziecka na pytanie o czym marzą, odpowiadają, że o normalnych domu. Aby jednak marzenia stały się realne konieczna jest Twoja pomoc. Nowy Dom Dziecka to szansa dla tych dzieci i MY musimy im ją dać.  Kwota remontu jest spora. Ale godne życie tych dzieci jest bezcenna. Nie pozwólmy, by szansa na fajne życie tych dzieciaków przeszła obok nich. Wstępnie wyliczony koszt całkowity został oszacowany na kwotę 3.500.000,00 zł netto. Na tę chwilę zebraliśmy 1,5 miliona zł, więc potrzebne nam są jeszcze 2 miliony netto. W ramach zbierania środków na remont tego Domu Dziecka zrobiliśmy wiele ciekawych projektów i zrobimy kolejne. Zwracamy się  do Was z uprzejmą prośbą o przekazanie każdej możliwej kwoty na ten cel.

Wspomóż darowizną i przekaż:

Inna kwota
Wpisz kwotę jaką chcesz wspomóc naszą akcję. Liczy się każda złotówka!

 

Jednym z zadań statutowych Caritas Archidiecezji Poznańskiej jest pomoc społeczna i charytatywna adresowana do osób i rodzin potrzebujących wsparcia. Ta pomoc przybiera wiele aspektów, od działań profilaktycznych, rehabilitacyjnych poprzez pomoc rzeczową, a nawet finansową. W ramach tej pomocy Caritas bardzo duży nacisk kładzie na wspieranie rodziny, a także systemu pieczy zastępczej. W tym celu w 17 lat temu została powołana placówka opieki nad dziećmi i samotnymi matkami w Lesznie przy ul. Lipowej 33. Z biegiem lat, uwzględniając zmieniające się uwarunkowania i potrzeby społeczne, placówka została przekształcona w Dom Dziecka Caritas im. Świętej Rodziny. W takim kształcie funkcjonuje od 2009 roku do dziś. Jest to placówka opiekuńczo - wychowawcza, typu socjalizacyjnego. Placówka może przyjmować dzieci z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw wielkopolskiego i lubuskiego. 

Celem Domu jest przyjmowanie dzieci trwale lub okresowo pozbawionych opieki rodziny biologicznej, skierowanych przez właściwy do miejsca zamieszkania MOPR lub PCPR, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego. Dom Dziecka organizuje w zależności od potrzeb wychowanków zajęcia: wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne. Zajęcia rekompensują brak wychowania w rodzinie i przygotowują do życia społecznego. Praca z rodziną dziecka i podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie w rodzinnych formach opieki zastępczej to również statutowe zadanie placówki. Wychowankowie, oprócz normalnych obowiązków szkolnych, mogą uczestniczyć  w różnego rodzaju zajęciach organizowanych w placówce i rozwijać zainteresowania. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra - wychowawcy, pomocnicy wychowawców, psycholog, pedagog, pracownik socjalny. Dokładamy wszelkich starań, by stworzyć dzieciom namiastkę prawdziwego domu, by poczuły się bezpiecznie, otoczone atmosferą miłości, przyjaźni, wzajemnego zaufania, otwartości. Pochylamy się nad każdym z dzieci z nadzieją, że uda nam się naprawić, to co zostało w jego życiu zniszczone, rozbite, zmarnowane. Ufamy, że uda nam się „uratować” te młode porozbijane istnienia i przywrócić im radość z życia oraz nadzieję na lepsze jutro.

Poważnym wyzwaniem, jakie stoi przed opiekunami domu są dzieci ze specjalistycznymi potrzebami zdrowotnymi i edukacyjnymi, w tym szczególnie z zespołem FAS/FASD (alkoholowym zespołem płodowym - zespołem chorobowym, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym). Wymagają one szczególnego podejścia, zwiększonej pracy wychowawców, oddzielnej terapii, wyspecjalizowanej kadry. Z roku na rok, jest ich coraz więcej w Domu Dziecka. Z tego też względu powstała myśl o poszerzeniu działalności placówki o kolejny oddział, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  z w/w wymienionym zespołem. Będzie to pierwsza tego typu placówka w Polsce, o charakterze opiekuńczo - terapeutycznym.

Niestety, dotychczasowy budynek nie spełnia wymogów lokalowych (zbyt mały metraż, brak ogrodu z możliwością stworzenia placu zabaw dla dzieci, itp.) do rozbudowy domu o nowy oddział. Pod koniec 2013 roku pojawiły się jednak nowe możliwości przeniesienia obecnie istniejącej placówki do innego budynku w Lesznie przy ul. Paderewskiego 8. Zmiana lokalizacji pozwoli na przeniesienie dotychczasowego oddziału opiekuńczo - wychowawczego oraz na utworzenie dodatkowego oddziału - planowanej placówki uwzględniającej potrzeby dzieci z FAS/FASD, zgodnie z art. 93 ust.3 na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zmianami z dnia 04 września 2014 r. Dzięki zmianie lokalizacji Dom będzie mógł przyjąć w sumie 28 dzieci. Znacznie większy metraż powierzchni użytkowej pozwoli na wprowadzenie rozwiązań charakterystycznych dla rodzinnych domów dziecka. Głównym celem projektu jest właśnie poprawa warunków życiowych dzieci oraz zbudowanie rodzinnej atmosfery, opartej na miłości, przyjaźni, wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.

Od września 2015 rozpoczęły się pracę modernizacyjne budynku, mające na celu przystosowanie go do potrzeb Domu Dziecka. Budynek położony przy ul. Paderewskiego 8 Lesznie to pochodząca z początku XX wieku willa, wpisana do rejestru zabytków pod numerem 1186/A. Budynek zaprojektowano w stylu secesyjnym, miał stanowić dom jednorodzinny z dwiema dużymi jadalniami, pokojem mieszkalnym i salonem. W ostatnich latach budynek pełnił rolę Domu Zakonnego Sióstr Elżbietanek, w chwili obecnej budynek jest pustostanem. Budynek zachowany jest w stanie dobrym. Obiekt wraz z wystrojem zachował się w prawie niezmienionej formie, za wyjątkiem wtórnych podziałów pomieszczeń, w postaci ścianek działowych. Elementami wtórnymi są również: pralnia dobudowana od strony południowej, zabudowa drugiej kondygnacji ganku, prezbiterium i zakrystia. Budynek posiada spójny, całościowy charakter, bogatą architekturę uzupełnioną secesyjnym wystrojem wnętrz, z drewnianymi wykończeniami snycerskimi.

Wstępnie wyliczony koszt całkowity został oszacowany na kwotę 3.500.000,00 zł netto. Na tę chwilę zebraliśmy 1,5 miliona zł, więc potrzebne nam są jeszcze 2 miliony. W ramach zbierania środków na remont tego Domu Dziecka zrobiliśmy wiele ciekawych projektów i zrobimy kolejne. Zwracamy się  do Was z uprzejmą prośbą o przekazanie każdej możliwej kwoty na ten cel.