Przekaż 1% podatku, KRS: 0000224658
Caritas Poznańska OPP
Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
KRS 0000224658
28 września 2016

Bądźmy uczniami Chrystusa

Poleć znajomemu
Nie wystarczy wziąć krzyż do ręki, choć to wymowny znak. Nie pasuje, uwiera. Może właśnie dlatego, że nas prowokuje do działania. Do podejmowania posługi Caritas (Miłości) wobec bliźniego.
 
Wolontariat jest wyborem: wyborem tego, który słyszy wołanie uciśnionych, dostrzega potrzeby biednych i odczuwa potrzebę realizacji słów Jezusa: „Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9, 23-24).
 
Wolontariusz wyraża się przede wszystkim poprzez świadectwo swego życia. Życia, które innych prowadzi do odnalezienia drogi, odwagi i nadziei. 
 
Wolontariat jest zatem aktem wiary w człowieka i dla człowieka, kiedy nie pozostajemy w skamieniałych strukturach, niedostosowanych do rzeczywistości. 
 
Wolontariusz w duchu wiary buduje nową rzeczywistość, nową przestrzeń dla ludzi. Benedykt XVI w swojej ostatniej encyklice „Spes salvi” stawia pytanie: czy nadzieja w dzisiejszym świecie umarła? 
 
Spróbujmy Swoim życiem, swoją posługą wobec bliźniego, pokazać, że tak nie jest. Niech nasza praca, zdolności i umiejętności staną się źródłem nadziei dla innych.
 
Caritas, jako kościelna organizacja charytatywna świadczy pomoc na różnych obszarach ludzkiej biedy. 
Największym kapitałem Caritas w Polsce jest człowiek. Nie można go niczym zastąpić. 
Zechciejmy ofiarować trochę siebie dla innego. 
 
Deklaracja, którą można przekazać do biura parafialnego czy do Centrum Formacyjno-Administracyjnego Caritas Archidiecezji Poznańskiej, niech będzie twoim osobistym darem.  
 
Niech to będzie prawdziwe naśladowanie Jezusa w posłudze Caritas (Miłości).
Skład charytatywny

Woda Jordan