Caritas
31 stycznia 2018

Działania towarzyszące i hormonogram

Poleć znajomemu

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 

Działania te będą realizowane przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie 2017 lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej. Caritas Archidiecezji Poznańskiej opracowuje scenariusze zajęć dla poszczególnych działań, zatrudnia szkoleniowców, zapewnia materiały edukacyjne, monitoruje przebieg spotkań. Organizacja (OPL) zobowiązana jest do poinformowania swoich podopiecznych o realizacji działań, zaproszenia ich do udziału i zadbania o udział określonej liczby osób w zajęciach (min. 15% podopiecznych zgłoszonych do programu).Dla CAP liczba ta wynosi ok 25 osób. Dokładne terminy i tematyka zajęć będzie ustalane w uzgodnieniu z daną organizacją.

 

Działania towarzyszące można podzielić na:

  • warsztaty kulinarne - dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia - programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej - (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać

Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach EFS i PROW w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Harmonogram Działań Towarzyszących:

Lp.

Planowany rodzaj działań (tytuł warsztatu)

Miejsce realizacji warsztatu, ulica; numer domu; kod pocztowy; miejscowość

Data

Godziny

1

warsztaty kulinarne

Siedziba Caritas Archidiecezji Poznańskiej

07.02.2018

18:30

Rynek Wildecki 4, 60-101 Poznań

2

warsztaty kulinarne

Siedziba Caritas Archidiecezji Poznańskiej

07.02.2018

17:00

Rynek Wildecki 4, 60-101 Poznań

3

warsztaty kulinarne

Spółdzielnia Socjalna Cuda-Garnki

31.01.2018

17:00

os. Jana III Sobieskiego 116, 60-101 Poznań

4

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Spółdzielnia Socjalna Cuda-Garnki

31.01.2018

16:30

os. Jana III Sobieskiego 116, 60-101 Poznań

5

warsztaty kulinarne

Siedziba Caritas Archidiecezji Poznańskiej

17.01.2018

18:30

Rynek Wildecki 4, 60-101 Poznań

6

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Siedziba Caritas Archidiecezji Poznańskiej

17.01.2018

17:00

Rynek Wildecki 4, 60-101 Poznań

7

warsztaty kulinarne

Sala parafialna Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa

13.12.2017

18:30

17 Września 8, 63-000 Środa Wielkopolska

8

warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności

Sala parafialna Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa

13.12.2017

17:00

17 Września 8, 63-000 Środa Wielkopolska

9

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Sala parafialna Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

29.11.2017

16:30

Bogusławskiego 3, 62-002 Suchy Las

10

warsztaty kulinarne

Sala parafialna Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

29.11.2017

18:00

Bogusławskiego 3, 62-002 Suchy Las

11

warsztaty kulinarne

Siedziba Caritas Archidiecezji Poznańskiej

21.11.2017

18:30

Rynek Wildecki 4, 60-101 Poznań

12

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Siedziba Caritas Archidiecezji Poznańskiej

21.11.2017

17:00

Rynek Wildecki 4, 60-101 Poznań

13

warsztaty kulinarne

Restauracja Valde Bene

09.11.2017

18:00

os. Jana III Sobieskiego 116, 60-101 Poznań

14

warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności

Restauracja Valde Bene

09.11.2017

16:30

os. Jana III Sobieskiego 116, 60-101 Poznań

15

warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności

Caritas Archidiecezji Poznańskiej

25.10.2017

17:00

Rynek Wildecki 4/a, 61-546 Poznań

16

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Caritas Archidiecezji Poznańskiej

25.10.2017

18:30

Rynek Wildecki 4/a, 61-546 Poznań

 

 

Skład charytatywny
Woda Jordan
Logo-Poznań-Chrystus-i-my-1050-lat-pierwszego-biskupstwa-w-Polsce