Caritas
27 października 2016

Informacja ofertowa

Poleć znajomemu
W związku z planami związanymi z dostosowaniem byłego domu zakonnego na potrzeby domu dziecka, Caritas Archidiecezji Poznańskiej, działając jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. „Roboty budowlane wraz z robotami konserwatorskimi przy przebudowie i rozbudowie (modernizacji) wraz ze zmianą sposobu użytkowania domu zakonnego na Dom Dziecka Caritas im. Św. Rodziny oraz placówkę opiekuńczo - wychowawczą z zapleczem socjalno - administracyjnym” usytuowanego przy ul. Paderewskiego 8 w Lesznie, na warunkach określonych w załączonym ogłoszeniu o przetargu.
Reklama boczna 1% Caritas Poznańska

Skład charytatywny


Woda Jordan

Logo-Poznań-Chrystus-i-my-1050-lat-pierwszego-biskupstwa-w-Polsce