12 czerwca 2017

Mobilny punkt pomocy medycznej

Poleć znajomemu

Mobilny punkt pomocy medycznejFundacja Signum Caritatis przy współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej wdraża na terenie Miasta Poznania pilotażowy projekt pt.: „Mobilny punkt pomocy medycznej”. Celem projektu jest utworzenie mobilnego punktu pomocy przedmedycznej i doradztwa medycznego. Potencjalni pacjenci będą przyjmowani w ambulansie medycznym przez wykwalifikowaną kadrę medyczną - lekarza i pielęgniarkę. Punkt pomocy będzie świadczył swoje usługi średnio 7 godzin tygodniowo, w okresie od 22 czerwca do końca października 2017 r. Miejsca postoju ambulansu będą ustalane na bieżąco, z minimalnym tygodniowym wyprzedzeniem.
 
Pierwszy postój odbędzie 22 czerwca 2017 r. na ul. Ściegiennego 133 (przy jadłodajni Sióstr Albertynek) w godzinach od 8.00 do 15.00.

O projekcie

Projekt „Mobilny punkt pomocy medycznej” jest skierowany do osób wykluczonych społecznie ze względu na małą życiową zaradność, niskie dochody lub ich brak (ubóstwo), które nie są w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do świadczeń medycznych oraz podstawowych leków. Będzie dotyczył zwłaszcza osób bezdomnych, ale także seniorów.  
 
W ramach mobilnego punktu pomocy medycznej będzie świadczone poradnictwo medyczne, diagnoza i doraźna pomoc w stanach chorobowych, a także kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej.
 
Mobilny punkt będzie współpracował z ogrzewalnią przy ul. Krańcowej w Poznaniu, gdzie uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z łaźni, wymiany odzieży, porad pracownika socjalnego, ewentualnie terapeuty.
 
Informacje na temat miejsc stacjonowania mobilnego punktu, jak również zakresu jego działalności można uzyskać w siedzibie Fundacji Signum Caritatis przy ul. Rynek Wildecki 4a w Poznaniu, mailowo pod adresem: nowak@caritaspoznan.pl lub telefonicznie pod numerami: 61 835 68 67, 61 835 68 50.
 
Zadanie jest dofinasowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.

LOGO_POZNAN_PL_CMYK_bz

Ty też możesz pomóc!

Jadłodajnie dla ubogich
Codziennie wydajemy 1600 darmowych, ciepłych posiłków dla potrzebujących. Są to głównie osoby starszy, samotne, bezdomni i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Pomóż nam nakarmić tych ludzi.