Bar CARITAS
Caritas Poznańska

Bar CARITAS

Bar „Caritas” przy pl. Wolności rozpoczął swoją działalność 22 listopada 2000 r., po gruntownym remoncie i wyposażeniu lokalu w nowoczesne maszyny i urządzenia gastronomiczne. Jego powstanie zostało zainspirowane głębokim pragnieniem podania pomocnej dłoni ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, ale w innej formie niż jałmużna. Są to emeryci, renciści, rodziny wielodzietne, osoby niezamożne, niepełnosprawni. Niektórzy przyjeżdżają nawet z odległych dzielnic Poznania, aby spożyć ciepły, smaczny posiłek.

W początkowym okresie działalności bar wydawał mniej różnorodne posiłki, z czasem asortyment powiększał się zgodnie z oczekiwaniem klientów. Tradycyjnie daniem firmowym Baru Caritas są naleśniki z 30 różnymi rodzajami farszów. Klienci mają również codziennie do wyboru 6-8 rodzajów zup.

Bar „Caritas” podejmuje się też realizacji nowych zadań: zapewnia zaplecze gastronomiczne podczas różnego rodzaju uroczystości i rozwija działalność cateringową. Realizuje również większe zamówienia. W październiku 2007 r. powstała filia Baru „Caritas” na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Barek studencki oferuje studentom dania przygotowane w Barze „Caritas”, lecz w ograniczonym asortymencie. Od osób zatrudnionych w Barze „Caritas” oprócz profesjonalnej obsługi klientów, oczekuje się większej otwartości na drugiego człowieka, wrażliwości na jego potrzeby, czyli postępowania zgodnego z duchem Caritas. Pracownicy pogłębiają swoje umiejętności zawodowe, zapoznają się też z nowymi normami obowiązującym w żywieniu zbiorowym.

W godzinach południowych i popołudniowych nieraz nie jest on w stanie pomieścić wszystkich osób pragnących się tu posilić, co jest chyba najlepszym świadectwem tego, jak bardzo wpisał się on już w mapę topograficzną Poznania i jak bardzo jest ludziom potrzebny. W swej pracy kierujemy się słowami św. Pawła: „Czy jecie czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31).

Informacje o placówce

Rodzaj placówki:
placówka

Adres i kontakt z placówką

Pl. Wolności 1
61-738 Poznań

E-mail: barcaritas@gmail.com
Telefon: 61 852 51 30

Bar CARITASBar CARITASBar CARITASBar CARITAS
Powrót do listy