Dom Dziecka CARITAS im. Swiętej Rodziny
Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Dom Dziecka CARITAS im. Swiętej Rodziny

Dom Dziecka w Lesznie został powołany przez abp. Stanisława Gądeckiego 21 września 2009 r., a funkcjonuje od 22 października 2009r. 

Jest to placówka przeznaczona dla 14 dzieci w wieku od 3. do 18. roku życia. Celem Domu jest przyjmowanie dzieci trwale lub okresowo pozbawionych opieki rodziny biologicznej, skierowanych przez właściwy do miejsca zamieszkania MOPR lub PCPR, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego.

Dom Dziecka organizuje w zależności od potrzeb wychowanków, zajęcia: wychowawcze,korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne. Rekompensują brak wychowania w rodzinie i przygotowują do życia społecznego. Praca z rodziną dziecka i podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie w rodzinnych formach opieki zastępczej to również statutowe zadanie placówki. Wychowankowie, oprócz normalnych obowiązków szkolnych, mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach organizowanych w placówce i rozwijać zainteresowania.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra - wychowawcy, pomocnicy wychowawców, psycholog, pedagog, pracownik socjalny. Nad całością czuwa siostra dyrektor.

Informacje o placówce

Rodzaj placówki:
placówka

Adres i kontakt z placówką

Paderewskiego 8
64-100 Leszno
E-mail: domdzieckaleszno@gmail.com
Telefon: 65 520 63 37
Dom Dziecka CARITAS im. Świętej Rodziny
Powrót do listy