Niepubliczne Przedszkole im. Janka Wędrowniczka
Caritas Poznańska

Niepubliczne Przedszkole im. Janka Wędrowniczka

Budynek powstał w czasach przedwojennych z przeznaczeniem na ochronkę dla dzieci. Jego właścicielem była archidiecezja poznańska.Ochronkę, która funkcjonowała do końca lat 50. ubiegłego wieku, prowadziły siostry oblatki.Około 1962 r. przedszkole upaństwowiono, powstała dwuoddziałowa placówka, do której uczęszczały dzieci z terenu gminy Mosina. Patronem przedszkola był bohater literatury dziecięcej – Janek Wędrowniczek. W latach 70. dobudowano kuchnię wraz z zapleczem socjalnym. W następnym dziesięcioleciu ówczesna dyrektor przedszkola Grażyna Górna uporządkowała sprawy dzierżawy budynku z ks. proboszczem, podpisując z nim umowę dzierżawy budynku i terenów przyległych. Publiczne Przedszkole nr 1 im. Janka Wędrowniczka funkcjonowało do 31 sierpnia 2009 r. Po generalnym remoncie, modernizacji i rozbudowie budynku, 1września 2009 r. powołano Przedszkole Niepubliczne im. Janka Wędrowniczka w Mosinie, prowadzone przez Caritas Poznańską. 15 września 2009 r. abp Stanisław Gądecki dokonał uroczystego poświęcenia nowej placówki.

Przedszkole jest placówką katolicką i za podstawę wychowania przyjmuje chrześcijański system wartości. Obecnie ma trzy oddziały, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Stworzono im wspaniałe warunki do zabawy i nauki. Wszystkie zatrudnione nauczycielki mają wysokie kwalifikacje zawodowe i zapewniają dzieciom profesjonalną opiekę i edukację. Przedszkole organizuje, z udziałem i przy wsparciu rodziców, uroczystości związane z życiem placówki. Dzieci dodatkowo biorą udział w zajęciach teatralnych, rytmice, uczą się języka angielskiego. Maluchy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola, a rodzice są zadowoleni z systemu wychowawczego.

Informacje o placówce

Rodzaj placówki:
placówka

Adres i kontakt z placówką

ul. Szkolna 2
62-050 Mosina

E-mail: jas.wedrowniczek@wp.pl
Telefon: 61 813 29 82

Niepubliczne Przedszkole im. Janka WędrowniczkaNiepubliczne Przedszkole im. Janka WędrowniczkaNiepubliczne Przedszkole im. Janka WędrowniczkaNiepubliczne Przedszkole im. Janka Wędrowniczka
Powrót do listy