Niepubliczne Przedszkole pw. Dzieciątka Jezus
Caritas Poznańska

Niepubliczne Przedszkole pw. Dzieciątka Jezus

Przedszkole Niepubliczne pw. „Dzieciątka Jezus” prowadzone jest przez Caritas Poznańską w Swarzędzu. Rozpoczęło swoją działalność w 2007 r. Jest to placówka katolicka, dwuoddziałowa zapewniająca dzieciom opiekę,wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Realizowany jest tutaj program autorski wychowania przedszkolnego„Zanim będę uczniem”. Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wychowanie w tej placówce służy podtrzymaniu tożsamości narodowej i opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby głoszonej przez Kościół katolicki,w szczególności przyjmuje personalistyczną myśl pedagogiczną papieża Jana Pawła II.

Każdemu dziecku zapewnia się w przedszkolu szacunek dla jego osoby. Celem pracy placówki jest współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym rozwoju oraz wprowadzanie wychowanka w kulturę i wartości chrześcijańskie. Przedszkole ma służyć dziecku, uczyć życia opartego na fundamencie wiary, dbać na fundamencie wiary, dbać o jego rozwój w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Pragniemy wskazać, co znaczy być dobrym chrześcijaninem, kochać Pana Boga i wszystkich ludzi. Staramy się realizować nasze cele poprzez poszukiwanie współczesnych metod pracy z dzieckiem, stosowanie zróżnicowanego stopnia trudności zadań dydaktyczno-wychowawczych. Dzieci uczestniczą w katechezie, mają zajęcia z rytmiki. Proponujemy ponadto zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia plastyczne, taneczne, gimnastykę korekcyjną oraz logopedię. Poza podstawowym programem przedszkole organizuje dodatkowe formy aktywności, tj. wycieczki, koncerty, przedstawienia teatralne, wspólne zabawy z udziałem dzieci i rodziców.

Informacje o placówce

Rodzaj placówki:
placówka

Adres i kontakt z placówką

ul. św. Marcina 38
62-020 Swarzędz

E-mail: przedszkolecaritas@poczta.onet.pl
Telefon: 61 897 45 93

Niepubliczne Przedszkole pw. Dzieciątka JezusNiepubliczne Przedszkole pw. Dzieciątka JezusNiepubliczne Przedszkole pw. Dzieciątka JezusNiepubliczne Przedszkole pw. Dzieciątka Jezus
Powrót do listy