Oratorium ''Metanoia''
Caritas Poznańska

Oratorium ''Metanoia''

Oratorium „Metanoia” przeznaczone jest dla młodzieży gimnazjalnej ponadgimnazjalnej, pochodzącej z rodzin borykających się z różnymi problemami i obciążeniami.

Dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy dzieci i młodzież znajdują w naszej placówce przyjazne miejsce wspierające ich rozwój. Każdego dnia mogą przyjść, by w świetlicy odrobić lekcje, zjeść posiłek i wziąć udział w różnych zajęciach programowych tj.:
socjoterapii, zajęciach z psychologiem, rozwijających sferę ducha, edukacyjnych, wychowawczych, artystycznych, sportowych itp.
Przychodzą, by porozmawiać o swoich problemach i w tym też duchu staramy się kształtować powierzone nam dzieci i młodzież, rozbudzać i rozwijać ich wiarę i życiowe postawy.
Naszą patronką jest św. Matka Urszula Ledóchowska, która całe swoje życie poświęciła dzieciom i młodzieży, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym, opuszczonym i zaniedbanym duchowo i moralnie.
Twierdziła, że „najlepszym sposobem wychowywania dzieci dla Boga i społeczeństwa jest tworzenie wokół nich atmosfery szczęścia i osobisty przykład”. Staramy się kierować tym przesłaniem w naszej codziennej pracy. Placówka wspierają nie tylko dzieci i młodzież, docieramy także do ich rodzin. Raz w miesiącu organizowane są edukacyjno -informacyjne spotkania dla rodziców, w ramach których mają oni okazję poszerzyć swoją wiedzę nt. różnych aspektów wychowania, bycia rodzicem,rozwoju dziecka.
Każdy z pracowników świetlicy pełni cotygodniowy dyżur dla rodziców przeznaczony na spotkania indywidualne i wizyty w domach. Poza tym w razie potrzeby rodzic czy dziecko praktycznie w każdej chwili może skontaktować się z oratorium telefonicznie.Tradycją placówek jest też organizowanie wspólnych spotkań rodzinnych z okazji świąt, wspólnych wycieczek, pikniku rodzinnego czy wakacyjnego obozu dla rodzin. W naszej działalności kierujemy się wartościami chrześcijańskimi.

Informacje o placówce

Rodzaj placówki:
placówka

Adres i kontakt z placówką

ul. Taczaka 6/6
61-803 Poznań
Telefon: 663 484 758
Oratorium ''Metanoia''
Powrót do listy