Oratorium ''Światełko''
Caritas Poznańska

Oratorium ''Światełko''

20 lutego 1995 r., z inicjatywy ówczesnego ks. proboszcza Grzegorza Balcerka, przy kościele pw. Stanisława Kostki na poznańskich Winiarach, otwarto oratorium dla dzieci z rodzin przeżywających różnego rodzaju trudności.

Wychowankowie przychodzą do oratorium w godzinach popołudniowych. Dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych. Pomagają im w tym wychowawcy, nazywani przez nie „ciociami”, „wujkami”.
W oratorium prowadzone są też zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, sportowe, kulinarne, dostosowane do trzech grup wiekowych. Dzieci mają nauczyć się radzić sobie z własnymi emocjami, zrozumieć sytuację życiową, wzmocnić wiarę we własne siły i podnieść samoocenę. Każdy rodzaj zajęć nosi w sobie elementy terapii.
W oratorium pracują pedagog, psycholog, socjoterapeuta. Swój czas i wiedzę ofiarowują także wolontariusze,których pomoc jest bezcenna. Wychowawcy pracujący w świetlicy współpracują z:
Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Policją (z Zespołem ds. Nieletnich), Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, rodzicami, pedagogami szkolnymi i nauczycielami.
Przy świetlicy działa Punkt Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Rodziców.

Informacje o placówce

Rodzaj placówki:
placówka

Adres i kontakt z placówką

ul. Winiarska 52
60-653 Poznań
Telefon: 61 823 96 77
OratoriumOratoriumOratorium
Powrót do listy