Oratorium ''Tęcza''
Caritas Poznańska

Oratorium ''Tęcza''

Oratorium „Tęcza” przeznaczone jest dla dzieci ze szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin mających problem alkoholowym.
Dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy dzieci i młodzież znajdują w naszej placówce przyjazne miejsce wspierające ich rozwój. Każdego dnia mogą przyjść, by w świetlicy odrobić lekcje, zjeść posiłek i wziąć udział w różnych zajęciach programowych tj.:
socjoterapii, zajęciach z psychologiem, rozwijających sferę ducha, edukacyjnych, wychowawczych,artystycznych, sportowych itp.
Przychodzą, by porozmawiać o swoich problemach i radościach, o tym co w domu, w szkole,w sercu. W naszej działalności kierujemy się wartościami chrześcijańskimi i w tym też duchu staramy się kształtować powierzone nam dzieci i młodzież,rozbudzać i rozwijać ich wiarę i życiowe postawy.

Placówka wspierają nie tylko dzieci i młodzież, docieramy także do ich rodzin. Raz w miesiącu organizowane są edukacyjno -informacyjne spotkania dla rodziców, w ramach których mają oni okazję poszerzyć swoją wiedzę nt. różnych aspektów wychowania, bycia rodzicem,rozwoju dziecka; każdy z pracowników świetlicy pełni cotygodniowy dyżur dla rodziców przeznaczony na spotkania indywidualne i wizyty w domach;poza tym w razie potrzeby rodzic czy dziecko praktycznie w każdej chwili może zatelefonować.Tradycją placówek jest też organizowanie wspólnych spotkań rodzinnych z okazji świąt, wspólnych wycieczek, pikniku rodzinnego czy wakacyjnego obozu dla rodzin.

Informacje o placówce

Rodzaj placówki:
placówka

Adres i kontakt z placówką

ul. Taczaka 6/4
61-803 Poznań
Telefon: 663 484 757
Oratorium ''Tęcza''
Powrót do listy