Ośrodek Charytatywno-Wypoczynkowy "Górska Przystań"
Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Ośrodek Charytatywno-Wypoczynkowy "Górska Przystań"

Historia Schroniska Babiogórskiego w Przywarówce sięga lat 20. XX wieku. Była to inicjatywa Wita Opatrznego, dyrektora Gimnazjum im. Jana Kantego w Poznaniu, który zaproponował wybudowanie domu wypoczynkowego dla swoich uczniów. Pieniądze na zakup gruntu i budowę obiektu dała hrabina Zamoyska. 

W budowę schroniska zaangażowali się nauczyciele i Komitet Rodzicielski. Zawiązał się Komitet Budowy Schroniska, który później przekształcił się w Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży. Zaczęto gromadzić fundusze. Rodzice wpłacali po 40 zł rocznie. Budowę nadzorował leśniczy Misiniec. Pierwsi gimnazjaliści przyjechali tu na wypoczynek w 1929 roku, jeszcze w czasie budowy schroniska.
Podczas drugiej wojny światowej budynek pełnił rolę schroniska turystycznego. W latach 1945-1963 mieściła się tutaj strażnica wojsk ochrony pogranicza. W tym czasie obok schroniska wojsko wybudowało mały budynek z 13 miejscami noclegowymi. W 1963 roku obiekt powrócił do prawowitego właściciela, czyli Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu

W 1981 roku budynek został zamknięty, ponieważ wymagał gruntownego remontu, którym zajęła się Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Miriada" z Poznania. Remont zakończył się w 1990 roku. Trzy lata później księżna Yorku Sarah Ferguson założyła Fundację "Children in Crisis". Księżna zainteresowała się dziećmi chorymi na białaczkę i postanowiła założyć "Górską Przystań" na terenie południowej Polski. Trafiła do Lipnicy Wielkiej. Schronisko Babiogórskie przeszło generalny remont. Fundacja zakończyła działalność w 2005. Od tego czasu to przepiękne miejsce nie mogło trafić na dobrego gospodarza. Brak koniecznej konserwacji obiektu oraz koniecznych inwestycji w jego infrastrukturę sprawił, że funkcjonowanie budynków systematycznie podupadało.

W kwietniu 2013 Caritas Archidiecezji Poznańskiej otrzymała propozycję przejęcia domu, w celu prowadzenia działalności charytatywnej, obejmującej dzieci, młodzież oraz osoby chore i starsze. Rozpoczęła się nowa historia ośrodka.

Informacje o placówce

Rodzaj placówki:
placówka

Adres i kontakt z placówką

Lipnica Wielka 1168-1169
34-483 Lipnica Wielka na Orawie

E-mail: gorskaprzystan@caritaspoznan.pl
Telefon: 61 835 68 54, 602 289 369

Ośrodek Charytatywno-Wypoczynkowy
Powrót do listy