Caritas
27 października 2017

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – darmowe zajęcia terapeutyczne

Poleć znajomemu
Fundacja Jaś i Małgosia Szkoły i Placówki Terapeutyczne zapraszają na:

Bezpłatne zajęcia terapeutyczne – 4 godziny w miesiącu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Są to dzieci, które posiadają sprzężone niepełnospraw ności na podłożu zaburzeń neurologicznych, zespoły genetyczne, wcześniactwo oraz inne zaburzenia rozwoju psychoruchowego o nieustalonej etiologii. Wiele spośród nich ma zaburzenia lub opóźnienia rozwoju poznawczego, mowy, dużej i małej motoryki, integracji sensorycznej, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz rozwoju społecznego.


rozwoj dzieci

Jeśli dziecko nie posiada orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, Rodzic lub Opiekun może  takie uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W skład Zespołu WWR wchodzą różni specjaliści min. logopeda, fizjoterapeuta, psycholog i pedagog.  
 
Kontakt w sprawie przystąpienia do Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka: Agnieszka Rausz – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
tel. 504-610-984, mail: agnieszka.rausz@pomocnamama.pl
Reklama boczna 1% Caritas Poznańska

Skład charytatywny


Woda Jordan

Logo-Poznań-Chrystus-i-my-1050-lat-pierwszego-biskupstwa-w-Polsce