Caritas
1 sierpnia 2016

Zgruntuj temat, nie bądź powierzchowny

Poleć znajomemu

Caritas Archidiecezji Poznańskiej od połowy czerwca 2016 roku wdraża projekt pt.: „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny”, realizowany w ramach „Programu współdziałania Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2016-2017”. Realizacja projektu przebiega w obszarze tematycznym dotyczącym przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i jego skutkom. Projekt polega na stworzeniu na bazie posiadanego zasobu schroniska dla osób bezdomnych, jakim jest ziemia uprawna, ogrodu, w którym zostaną wprowadzone nasady ziół, kwiatów jadalnych oraz uprawa słonecznika bulwiastego (topinamburu), a także zaprowadzenie hodowli dżdżownicy kalifornijskiej. Planowane jest również utworzenie małej szkółki drzew iglastych (w tym m. in. świerków i jodły). Adresatami zadania są osoby bezdomne - głównie mieszkańcy schroniska przy ul Krańcowej w  Poznaniu.

Zaprojektowane działania mają przede wszystkim na celu nabycie oraz uzupełnienie  u beneficjentów projektu kompetencji społecznych takich jak: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania więzi emocjonalnych, ćwiczenie wytrwałości w dążeniu i osiągania zamierzonego celu, ćwiczenie umiejętności skutecznego porozumiewania się i komunikowania potrzeb, szeroko rozumiana aktywizacja  i reintegracja społeczna.

W lipcu br. rozpoczęliśmy eksperymentalną hodowlę dżdżownic kalifornijskich,  przewidzianą w ramach I etapu projektu „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny”. Na obecnym etapie realizacji nasi podopieczni (13 osób) i wolontariusze zbudowali duży kompostownik ogrodowy oraz siedem prototypów kompostownika domowego, które zasiedliliśmy dżdżownicami. Jest to doskonały sposób na racjonalne i efektywne wykorzystywanie odpadków owocowo-warzywnych, które gromadzą się w każdym domu i gospodarstwie. Wyprodukowany przy pomocy dżdżownic kompost będzie służył w niedalekiej przyszłości roślinom w naszym ogrodzie i kwiatom doniczkowym w naszym Domu. Już w okresie wrzesień - październik kolejny etap projektu - utworzenie hodowli słonecznika bulwiastego (topinamburu).

Projekt jest realizowany w schronisku dla osób bezdomnych „Dom Charytatywny Przystań”, ul. Krańcowa 10 w Poznaniu. Koordynatorem zadania jest pani Anna Michalak, tel. 668 162 697. Projekt potrwa do czerwca 2017 roku.

Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Caritas Polska.

2016

2016

2016


Reklama boczna 1% Caritas Poznańska

Skład charytatywny


Woda Jordan

Logo-Poznań-Chrystus-i-my-1050-lat-pierwszego-biskupstwa-w-Polsce