Caritas
31 stycznia 2018

Działania towarzyszące i hormonogram

Poleć znajomemu

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 

Działania te będą realizowane przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie 2018 lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej. Caritas Archidiecezji Poznańskiej opracowuje scenariusze zajęć dla poszczególnych działań, zatrudnia szkoleniowców, zapewnia materiały edukacyjne, monitoruje przebieg spotkań. Organizacja (OPL) zobowiązana jest do poinformowania swoich podopiecznych o realizacji działań, zaproszenia ich do udziału i zadbania o udział określonej liczby osób w zajęciach (min. 15% podopiecznych zgłoszonych do programu).Dla CAP liczba ta wynosi ok 25 osób. Dokładne terminy i tematyka zajęć będzie ustalane w uzgodnieniu z daną organizacją.

 

Działania towarzyszące można podzielić na:

  • warsztaty kulinarne - dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia - programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej - (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać

Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach EFS i PROW w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Harmonogram Działań Towarzyszących:

Lp.

Planowany rodzaj działań (tytuł warsztatu)

Miejsce realizacji warsztatu, ulica; numer domu; kod pocztowy; miejscowość

Data

Godziny

1

Warsztaty kulinarne

Restauracja „Cuda-Garnki”

27.11.2018

17:00

os. Jana III Sobieskiego 116, 60-688 Poznań

2

Warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Restauracja „Cuda-Garnki”

27.11.2018

18:00

os. Jana III Sobieskiego 116, 60-688 Poznań

3

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Sala parafialna Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa

28.11.2018

17:00

17 Września 8, 63-000 Środa Wlkp.

4

Warsztaty kulinarne

Sala parafialna Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa

28.11.2018

18:00

17 Września 8, 63-000 Środa Wlkp.

5

Warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Siedziba Caritas Archidiecezji Poznańskiej

29.11.2018

17:00

Rynek Wildecki 4, 61-546 Poznań

6

Warsztaty kulinarne

Siedziba Caritas Archidiecezji Poznańskiej

29.11.2018

18:00

Rynek Wildecki 4, 61-546 Poznań

 

 

Skład charytatywny
Woda Jordan
Logo-Poznań-Chrystus-i-my-1050-lat-pierwszego-biskupstwa-w-Polsce