Caritas
15 marca 2017

Konkurs Mikrodotacji

Poleć znajomemu

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017

 

 

Celem projektu pn. „Wielkopolska Wiara” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów i podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce.
 
Warunkiem zdobycia dofinansowania do 5 tys. zł jest opracowanie projektu i wypełnienie go w specjalnym generatorze on line. Wyboru projektów dokonuje komisja oceny projektów, po wcześniejszej weryfikacji spełnianych wymogów określonych w regulaminie Konkursu.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie:

 

 • młode organizacje pozarządowe,
 • grupy nieformalne,
 • grupy samopomocowe,

z terenu województwa wielkopolskiego.

 

 Konkurs na realizację projektów w jednej z dwóch kategorii:

 • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców województwa wielkopolskiego;
 • zadania mające na celu rozwój Młodej Organizacji Pozarządowej.

 

NA CO BĘDZIE MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara zakłada wsparcie dwóch rodzajów projektów na:                                                                                                                           

 

Zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego skierowane do mieszkańców województwa wielkopolskiego działania mające na celu rozwój Młodej Organizacji Pozarządowej.                                                                                                                                      

 

Co kryje się pod zadaniem mieszczącym się w Sferze Pożytku Publicznego?

Każdy rodzaj projektu, którego zakres wpisuje się w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Katalog projektów jest więc szeroki, a obejmuje m.in.

 • pomoc społeczną,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 • wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kulturę i sztukę,
 • ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ekologię,
 • prawa człowieka.

 

Warto zastanowić się nad pomysłem na projekt, a następnie zajrzeć do ustawy bądź Regulaminu konkursu i zweryfikować, czy znajdziemy odpowiedni dla nas obszar.

Projekty realizowane w tej kategorii muszą mieć charakter inicjatywy lokalnej, czyli powinny włączać do działania nowe grupy obywateli, angażować mieszkańców poprzez wspólne:

 • planowanie,
 • wypracowywanie rozwiązań,
 • współdziałanie na rzecz wspólnoty lokalnej.

 

Drugi typ projektów przeznaczony jest wyłącznie dla Młodych Organizacji Pozarządowych, które planują swój rozwój.

 

Mikrodotacja może być przeznaczona na opracowanie planu rozwoju dla organizacji, w ramach którego organizacja może założyć m.in.:

 • zakup sprzętu biurowego,
 • zakup sprzętu związanego ze specyfiką działania organizacji,
 • adaptację lokalu,
 • zakup oprogramowania komputerowego,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
 • częściowe pokrycie kosztów osobowych, związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną organizacji,
 • poszerzenie zakresu świadczonych usług

 

Czym jest plan rozwoju organizacji?

 

Tworzony jest podczas planowania strategicznego podczas, którego organizacja wypracowuje się m.in.

 • wizję i misję,
 • analizuje swoje słabe i mocne strony oraz otoczenie, w którym funkcjonuje,
 • definiuje cele ogólne oraz szczegółowe,
 • opracowuje harmonogram działań.

 

Strategię opracowuje się w perspektywie kilku lat (najczęściej 2 lub 5 lat).

Efektem pracy nad strategią będzie plan rozwoju, w ramach którego organizacja może założyć przykładowo szkolenia kadry, zatrudnienie księgowej, czy doposażenie sprzętu.

Co zostanie zrealizowane, zakupione zależy od określonych celów.

 

Dyżury doradcze  dla osób bliżej zainteresowanych złożeniem projektu  w tym konkursie Wielkopolska Wiara 2017r. odbędą się w siedzibie Caritas przy Rynku Wildeckim w Poznaniu w następujących terminach:

06. 03. 2017r w godz. 9.00 - 16. 30

13. 03. 2017r. w godz. 12 - 19. 30

20. 03. 2017r w godz. 10.00 - 15.00

24.03. 2017r. w godz. 11.00- 17.00

31.03 2017r. w godz. 11.00 - 17.00

10. 04. 2017  w godz. 11.00 - 17.00

 

Jeśli chcesz byśmy przyjechali na spotkanie informacyjne do Twojej grupy, parafii, masz pytania dotyczące  tworzenia projektu prosimy o kontakt z:

Joanną Kęcińską doradczynią regionalną Archidiecezji Poznańskiej -  region miasto Poznań  kecinska@caritaspoznan.pl

 

Dorotą Zujewicz koordynatorką projektu -  region Archidiecezja Poznańska /poza miastem Poznań/ zujewicz@caritaspoznan.pl

Projekty należy składać poprzez generator witkac.pl /wejście poprzez http://pisop.org.pl/generator/

W przypadku pytań dotyczących Generatora prosimy o kontakt z Maciejem Nowickim (maciej.nowicki@pisop.org.pl, tel. 534 205 699, 61 851 91 34).

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na

www.pisop.org.pl