Caritas
1 sierpnia 2016

Zgruntuj temat, nie bądź powierzchowny

Poleć znajomemu

Caritas Archidiecezji Poznańskiej od połowy czerwca 2016 roku wdraża projekt pt.: „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny”, realizowany w ramach „Programu współdziałania Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2016-2017”. Realizacja projektu przebiega w obszarze tematycznym dotyczącym przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i jego skutkom. Projekt polega na stworzeniu na bazie posiadanego zasobu schroniska dla osób bezdomnych, jakim jest ziemia uprawna, ogrodu, w którym zostaną wprowadzone nasady ziół, kwiatów jadalnych oraz uprawa słonecznika bulwiastego (topinamburu), a także zaprowadzenie hodowli dżdżownicy kalifornijskiej. Planowane jest również utworzenie małej szkółki drzew iglastych (w tym m. in. świerków i jodły). Adresatami zadania są osoby bezdomne - głównie mieszkańcy schroniska przy ul Krańcowej w  Poznaniu.

Zaprojektowane działania mają przede wszystkim na celu nabycie oraz uzupełnienie  u beneficjentów projektu kompetencji społecznych takich jak: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania więzi emocjonalnych, ćwiczenie wytrwałości w dążeniu i osiągania zamierzonego celu, ćwiczenie umiejętności skutecznego porozumiewania się i komunikowania potrzeb, szeroko rozumiana aktywizacja  i reintegracja społeczna.

W lipcu br. rozpoczęliśmy eksperymentalną hodowlę dżdżownic kalifornijskich,  przewidzianą w ramach I etapu projektu „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny”. Na obecnym etapie realizacji nasi podopieczni (13 osób) i wolontariusze zbudowali duży kompostownik ogrodowy oraz siedem prototypów kompostownika domowego, które zasiedliliśmy dżdżownicami. Jest to doskonały sposób na racjonalne i efektywne wykorzystywanie odpadków owocowo-warzywnych, które gromadzą się w każdym domu i gospodarstwie. Wyprodukowany przy pomocy dżdżownic kompost będzie służył w niedalekiej przyszłości roślinom w naszym ogrodzie i kwiatom doniczkowym w naszym Domu. Już w okresie wrzesień - październik kolejny etap projektu - utworzenie hodowli słonecznika bulwiastego (topinamburu).

Projekt jest realizowany w schronisku dla osób bezdomnych „Dom Charytatywny Przystań”, ul. Krańcowa 10 w Poznaniu. Koordynatorem zadania jest pani Anna Michalak, tel. 668 162 697. Projekt potrwa do czerwca 2017 roku.

Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Caritas Polska.

2016

2016

2016


Skład charytatywny
Woda Jordan