Caritas
30 stycznia 2017

Domowa wytwórnia kompostu działa!

Poleć znajomemu
Udało się! W ramach projektu pn. „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny” rozwijamy wciąż naszą „domową” hodowlę dżdżownic kalifornijskich. Siedem pojemników z domowym kompostem kryje w swoich wnętrzach dorodne dżdżownice, które mimo trwającej zimy wciąż pracowicie przetwarzają kuchenne odpadki na kompost. Fakt ten bardzo cieszy opiekunów hodowli, którzy w ramach założeń projektu, pozyskali całkiem sporą ilość kompostu. Teraz zostanie wysuszony, a na wiosnę bardzo przyda się jako cenny nawóz podczas wymiany ziemi w naszych kwiatowych doniczkach,  zanieczyszczonej w trakcie trwania remontu schroniska. Tym samym możemy potwierdzić, że domowa hodowla dżdżownic działa i rzeczywiście można w domu zamieniać niepotrzebne skórki, ogryzki i skorupki w wartościowy nawóz dla roślin.

Poniżej prezentujemy zdjęcia wykonane przy pozyskiwaniu kompostu z pojemników hodowlanych.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej od połowy czerwca 2016 roku wdraża projekt pt.: „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny”, realizowany w ramach „Programu współdziałania Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2016-2017”. Realizacja projektu przebiega w obszarze tematycznym dotyczącym przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i jego skutkom. Projekt polega na stworzeniu ogrodu na bazie posiadanego zasobu schroniska dla osób bezdomnych, jakim jest ziemia uprawna, , w którym zostaną wprowadzone nasady ziół, kwiatów jadalnych oraz uprawa słonecznika bulwiastego (topinamburu), a także zaprowadzenie hodowli dżdżownicy kalifornijskiej. Planowane jest również utworzenie małej szkółki drzew iglastych (w tym m. in. świerków i jodły). Adresatami zadania są osoby bezdomne - głównie mieszkańcy schroniska przy ul. Krańcowej w  Poznaniu.

Zaprojektowane działania mają przede wszystkim na celu nabycie oraz uzupełnienie  u beneficjentów projektu kompetencji społecznych takich jak: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania więzi emocjonalnych, ćwiczenie wytrwałości w dążeniu i osiągania zamierzonego celu, ćwiczenie umiejętności skutecznego porozumiewania się i komunikowania potrzeb, szeroko rozumiana aktywizacja  i reintegracja społeczna.

Projekt jest realizowany w schronisku dla osób bezdomnych „Dom Charytatywny Przystań”, ul. Krańcowa 10 w Poznaniu. Koordynatorem zadania jest pani Anna Michalak, tel. 668 162 697. Projekt potrwa do czerwca 2017 roku.

Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Caritas Polska.tas Polska.

2017

2017

2017
1% Caritas Poznańska