Caritas
30 stycznia 2017

Domowa wytwórnia kompostu działa!

Poleć znajomemu
Udało się! W ramach projektu pn. „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny” rozwijamy wciąż naszą „domową” hodowlę dżdżownic kalifornijskich. Siedem pojemników z domowym kompostem kryje w swoich wnętrzach dorodne dżdżownice, które mimo trwającej zimy wciąż pracowicie przetwarzają kuchenne odpadki na kompost. Fakt ten bardzo cieszy opiekunów hodowli, którzy w ramach założeń projektu, pozyskali całkiem sporą ilość kompostu. Teraz zostanie wysuszony, a na wiosnę bardzo przyda się jako cenny nawóz podczas wymiany ziemi w naszych kwiatowych doniczkach,  zanieczyszczonej w trakcie trwania remontu schroniska. Tym samym możemy potwierdzić, że domowa hodowla dżdżownic działa i rzeczywiście można w domu zamieniać niepotrzebne skórki, ogryzki i skorupki w wartościowy nawóz dla roślin.

Poniżej prezentujemy zdjęcia wykonane przy pozyskiwaniu kompostu z pojemników hodowlanych.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej od połowy czerwca 2016 roku wdraża projekt pt.: „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny”, realizowany w ramach „Programu współdziałania Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2016-2017”. Realizacja projektu przebiega w obszarze tematycznym dotyczącym przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i jego skutkom. Projekt polega na stworzeniu ogrodu na bazie posiadanego zasobu schroniska dla osób bezdomnych, jakim jest ziemia uprawna, , w którym zostaną wprowadzone nasady ziół, kwiatów jadalnych oraz uprawa słonecznika bulwiastego (topinamburu), a także zaprowadzenie hodowli dżdżownicy kalifornijskiej. Planowane jest również utworzenie małej szkółki drzew iglastych (w tym m. in. świerków i jodły). Adresatami zadania są osoby bezdomne - głównie mieszkańcy schroniska przy ul. Krańcowej w  Poznaniu.

Zaprojektowane działania mają przede wszystkim na celu nabycie oraz uzupełnienie  u beneficjentów projektu kompetencji społecznych takich jak: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania więzi emocjonalnych, ćwiczenie wytrwałości w dążeniu i osiągania zamierzonego celu, ćwiczenie umiejętności skutecznego porozumiewania się i komunikowania potrzeb, szeroko rozumiana aktywizacja  i reintegracja społeczna.

Projekt jest realizowany w schronisku dla osób bezdomnych „Dom Charytatywny Przystań”, ul. Krańcowa 10 w Poznaniu. Koordynatorem zadania jest pani Anna Michalak, tel. 668 162 697. Projekt potrwa do czerwca 2017 roku.

Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Caritas Polska.tas Polska.

2017

2017

2017
Skład charytatywny
Woda Jordan