Caritas
13 stycznia 2023

Streetworking wśród osób bezdomnych na terenie Miasta Poznania

Miło nam poinformować, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Caritas Archidiecezji Poznańskiej będzie realizowało projekt pt.: „Streetworking wśród osób bezdomnych na terenie Miasta Poznania”.

Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych w latach poprzednich i będzie polegał na udzielaniu przez streetworkerów wsparcia, budowaniu oraz podtrzymywaniu już nawiązanych w latach wcześniejszych przez nich relacji z osobami dotkniętymi problemem bezdomności na terenie Miasta Poznań.

Odbiorcami usług oferowanych przez streetworkerów będą osoby bezdomne, w myśl rozumienia ustawy o pomocy społecznej z 2004 r., przebywające na terenie miasta Poznania, które własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie schronienia; mężczyźni i kobiety.
Zadanie podobnie do lat poprzednich, realizowane będzie na terenie całego Miasta Poznań.

 

Zadanie jest sfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.
Całkowita wartość projektu sfinansowana z budżetu Miasta Poznania: 100 000 zł
LOGO_POZNAN_PL_CMYK_bz
 

#poznanwspiera