Caritas
17 stycznia 2020

Mobilny punkt pomocy medycznej

Fundacja Signum Caritatis w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku realizuje projekt pt.: „Mobilny punkt pomocy medycznej”.

Celem zadania jest osiągnięcie poprawy stanu psychofizycznego, wzrost poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz zapewnienie dostępności do opieki medycznej i poradnictwa zdrowotnego wśród adresatów zadania

Polega na utworzeniu mobilnego punktu pomocy przedmedycznej/medycznej i doradztwa medycznego.

W ramach punktu będzie świadczone doradztwo medyczne, pomoc przedmedyczna/medyczna, wstępna diagnoza stanów chorobowych i kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej.

Adresatami zadania są: osoby mieszkające/przebywające na terenie miasta Poznania, zagrożone wykluczeniem społecznym lub już wykluczone ze względu na małą życiową zaradność, niskie dochody lub ich brak (ubóstwo), które nie są w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do świadczeń medycznych oraz podstawowych leków (osoby bezdomne, seniorzy, osoby ciężko i przewlekle chore, z trudnościami w przemieszczaniu się, nie potrafiące właściwie komunikować swoich potrzeb zdrowotnych i ocenić stanu swojego zdrowia.

Miejsce realizacji zadania
Mobilny punkt będzie działał na terenie miasta Poznania. Będą to dyżury mobilnego punktu zarówno w stałych punktach (np. w okolicach poznańskich jadłodajni, ogrzewalni i łaźni miejskiej, schronisk dla bezdomnych, parafii, itp.), jak również dyżury mobilne, polegające na przemieszczaniu się ambulansu po miejscach bytowania osób bezdomnych. W przypadku potrzebujących wsparcia poznańskich seniorów zespół medyczny będzie również odwiedzał adresatów zadania w miejscach ich zamieszkania.


Zadanie jest dofinasowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.
LOGO_POZNAN_PL_CMYK_bz
#poznanwspiera