Caritas
28 września 2016

Terapia

Poleć znajomemu

Oferta terapeutyczna w naszych placówkach jest skierowana szczególnie do grupy młodzieży borykającej się z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych. W związku z tym, proponujemy kilka form pomocy terapeutycznej.

Pierwszą z tych form jest działalność Punktu Konsultacyjnego Dla Młodzieży Zagrożonej (uzależnieniem od narkotyków, alkoholu i rodzin) w Poznaniu. Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym pełnią profesjonaliści, a wśród nich: specjaliści terapii uzależnień, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy. W każdy dzień tygodnia można skorzystać z rozmowy, porady, czy konsultacji. Z pomocy terapeutycznej skorzystało przynajmniej 900 osób (dane z 2012 roku).

Drugim etapem pomocy uzależnionym, jest propozycja terapii w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Wierzenicy, pod Poznaniem. Ośrodek działa od 2008 roku, ma charakter stacjonarny i całodobowy. Terapia zorientowana jest wokół pracy w modelu społeczności terapeutycznej i obejmuje 12-miesięczny program.  W trakcie programu realizowane są różne cele, takie jak: społeczne, psychologiczne, fizyczne a także duchowe. Pacjent osiąga te cele, pracując w terapii indywidualnej oraz grupowej, uczestnicząc w grupach edukacyjnych i zadaniowych, oraz korzystając z grupy AN. Istnieje możliwość nauki w gimnazjum na terenie ośrodka lub możliwość kontynuacji nauki w liceum w Poznaniu.

Ostatnim, bo trzecim etapem pomocy osobom uzależnionym jest oferta programu postrehabilitacyjnego w Hostelu Victoria w Poznaniu. Od 2012 roku pełnoletnie osoby mogą korzystać z możliwości usamodzielnienia w ramach tej placówki. Podjęcie zadań rozwojowych wczesnej dorosłości jest bardzo trudne dla młodych uzależnionych. W związku z tym istnieje potrzeba wsparcia terapeutycznego i emocjonalnego skierowana dla tych osób.