Caritas
13 maja 2024

Integrasenior

Caritas Poznańska informuje, że z dniem 01 marca 2024 roku, w ramach zadania publicznego  Działania kulturalne i edukacyjne na rzecz seniorek i seniorów realizuje projekt pt.:

„Integrasenior”

Zadanie skierowane jest do seniorek i seniorów z terenu miasta Poznania.

Celem zadania jest aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych poprzez ich

czynny udział w działaniach proponowanych w ramach projektu takich jak między innymi:

kulturalne, artystyczne i integracyjne.

W projekcie zaplanowano następujące zajęcia:

- organizację warsztatów z rękodzieła

- wspólne wyjścia do kina i teatru

- wspólne wycieczki

- organizację zajęć okolicznościowych

- koncertów

- spektakli

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

 

Miejsce realizacji zadania:

CENTRUM SENIORA CARITAS

oś. Wichrowe Wzgórze 130, 61-676 Poznań

(budynek przy Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego). 

Szczegółowych informacji na temat kursów oraz zapisów można dokonać pod numerem telefonu:

 513 505 807 w godzinach od 9.00 – 15.00

Serdecznie zapraszamy

Całkowita wartość zadania publicznego sfinansowana z budżetu miasta Poznania – 60 000,00zł.