Caritas
7 października 2016

Stypendia Socjalne

Caritas już od 10 lat pomaga i wspiera ubogą młodzież, udzielając finansowego wsparcia w postaci stypendiów. 

Często jest to jedyna pomoc, na jaką młodzi ludzie mogą liczyć. Wsparcie przyznawane jest przede wszystkim z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie, bez względu na wyniki w nauce. 

Wnioski o przyznanie stypendium do Centrali Caritas w Poznaniu kierują księża proboszczowie i katecheci, a ostateczną decyzję podejmuje Caritas. 

Stypendia otrzymują uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także studenci uczelni wyższych. Środki finansowe wydatkowane są na różne cele, np. na zakup podręczników, podstawowych pomocy naukowych, na pomoc w dożywianiu i wykupienie posiłków w szkołach, opłacenie dojazdów do szkół i uczelni, zakup niezbędnej odzieży i wiele innych. Społeczność stypendystów łączą nie tylko środki, za pomocą których mogą zakupić pomoce naukowe czy kontynuować edukację. To również wspólne spotkania i wspólna formacja dzieci i młodzieży.