Caritas
27 listopada 2023

Spotkanie wigilijne

Fundacja Miłosierdzie  z dniem 30.11.2023 roku rozpoczyna realizację zadania publicznego pt.

„Spotkanie wigilijne”

Celem zadania jest udzielenie pomocy osobom potrzebującym, zwłaszcza bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz wykluczeniem społecznym, w tym rodzinom w trudnej sytuacji życiowej poprzez wyposażenie ich w podstawowe produkty spożywcze tzw. żywnościowe paczki świąteczne w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Termin realizacji zadania:  30.11.2023r. – 31.12.2023r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 10 000,00 zł.

Zadanie publiczne zostało sfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.

 

LOGO_POZNAN_PL_CMYK_bz

Ty też możesz pomóc!

Remont Domu Samotnej Matki w Kiekrzu
340 osób wpłaciło 111 823
Potrzeba jeszcze: 8 177
93.2%
93.2%