Caritas
4 czerwca 2018

Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Poleć znajomemu
Od 1 czerwca 2018 roku Miasto Poznań i Caritas Archidiecezji Poznańskiej uruchomiły „Miejską wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego". Uruchomienie wypożyczalni jest odpowiedzią na potrzebę nieustannej poprawy jakości życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, których stan zdrowia ogranicza funkcjonowanie oraz czynny udział
w życiu publicznym i społecznym.
 
Wypożyczalnia sprzętu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług wypożyczalni składają zamówienie za pośrednictwem Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania pod numerem telefonu: 
 

baner-poznan_kontakt_nr

 
Z usług wypożyczalni będą mogły skorzystać osoby w wieku 70+, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia będą wymagały wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.


W szczególnie uzasadnionych okolicznościach z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu mogą skorzystać osoby poniżej 70 r. na podstawie przedstawionych dodatkowych informacji dot. sytuacji materialno – bytowej.

 

W ramach wypożyczalni osoby zainteresowane mogą wypożyczyć:

- łóżka rehabilitacyjne/łóżka szpitalne

- wózki inwalidzkie
- kule inwalidzkie
- laski
- materace przeciwodleżynowe
- balkoniki
- chodziki
- wodoodporne pokrowce na materace
- inhalatory
- koncentratory tlenu
- odsysacze
- wózki toaletowe
- krzesła toaletowe

 

Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Poznańskiej a osobą wypożyczającą.

Umowa zawierana jest na okres 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach może nastąpić przedłużenie umowy na okres kolejnych 3 miesięcy. Przedłużenie będzie zawierane w formie pisemnej.


W przypadku, gdy Wypożyczający nie może osobiście wypożyczyć/odebrać sprzętu, upoważnia osobę trzecią reprezentującą go w chwili podpisywania umowy. Osoba upoważniona winna posiadać dokument tożsamości oraz upoważnienie, którego wzór znajduje się na stronie internetowej www.caritaspoznan.pl w zakładce „Do pobrania”.


Wymagane dokumenty:


W celu wypożyczenia sprzętu beneficjent musi przedłożyć:
- wniosek o wypożyczenie sprzętu
- zaświadczenie lekarskie w celu potwierdzenia faktycznej konieczności skorzystania z usług wypożyczalni (ewentualnie wypis ze szpitala)
- upoważnienie do odbioru sprzętu (opcjonalnie – jeśli osobą odbierającą sprzęt nie będzie osobą korzystającą lub podpisująca umowę użyczenia).

Wzory w/w dokumentów są dostępne na stronie www.caritaspoznan.pl w zakładce „Do pobrania”.


Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne, jednak za wypożyczony sprzęt będzie pobierana jednorazowa kaucja zwrotna w celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych Wypożyczalni. Wysokość kaucji została opublikowana na stronie www.caritaspoznan.plw zakładce „Do pobrania”.

  

Wypożyczalnia nie świadczy usługi dowozu wypożyczonego sprzętu do miejsca zamieszkania.


 
Miejsce załatwienia sprawy:

W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 roku. zadania związane z wypożyczaniem sprzętu jest realizowane w siedzibie Caritas w Poznaniu, przy ul. Rynek Wildecki 4a.

W tym miejscu odbywa się:
- przyjmowanie zgłoszeń,
- załatwianie niezbędnych formalności,
- odbiór sprzętu (po wcześniejszym umówieniu).
 
Sprzęt można również odebrać, po wcześniejszym umówieniu, z pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych przy ul. Sędziwoja 46 w Poznaniu (Antoninek).

 

Projekt „Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” jest dofinasowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

LOGO_POZNAN_PL_RGB_bz
Skład charytatywny
Woda Jordan