Caritas
7 października 2016

Program Skrzydła

SKRZYDŁA  to ogólnopolski program długoterminowej pomocy skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. „Skrzydła” łączą w sobie cechy programu stypendialnego i akcji związanej z adopcją na odległość. Głównym celem jest nawiązanie długofalowej współpracy z darczyńcami, aby zapewnić kompleksową pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych ubóstwem. 
Darczyńcy co miesiąc wpłacają zadeklarowaną kwotę pieniędzy, a Caritas diecezjalna, za pośrednictwem koordynatorów szkolnych (pedagogów, wychowawców oraz wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas), stara się zaspokoić bieżące potrzeby dzieci.  
Współpraca z koordynatorami szkolnymi, którzy odpowiedzialni są za dokonywanie zakupów, daje pewność, że zgromadzone pieniądze wydatkowane są na wspomaganie rozwoju dziecka objętego programem.
 
Program „Skrzydła” został podzielony na dwa pakiety:
– "Skrzydła na co dzień" – 1470 zł rozdysponowane na okres 10 miesięcy – w jego ramach zaspakajane są podstawowe i niezbędne potrzeby dziecka w szkole (odzież,obiady szkolne, przybory szkolne, podręczniki, lektury, itp.).
– "Skrzydła na przyszłość" – 1520 zł rozdysponowane na okres 10 miesięcy – zapewnia dziecku te potrzeby, które bezpośrednio wpływają na jego rozwój i zachęcają do zdobywania wiedzy (obejmuje korepetycje, zajęcia dodatkowe, dojazdy do szkoły, wyjścia klasowe, wycieczki szkolne, wypoczynek wakacyjny, itp.).
 
W wielu przypadkach potrzeby dzieci często są wymieszane i obejmują oba pakiety. Miesięczna kwota wpłaty w zależności od pakietu to 147 zł lub 152 zł. 
Istnieje jednak możliwość zadeklarowania każdej innej kwoty. Podobnie jest z okresami wpłat. Mogą być one dokonywane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, można również jednorazowo wykupić cały pakiet. 
 
W ramach programu darczyńcy otrzymują raz na pół roku informację zwrotną o dziecku, jego postępach i dokonanych zakupach. Na koniec zadeklarowanego okresu pomocy przesłane zostaje rozliczenie finansowe z otrzymanych funduszy. 
Dla osób, które nie chcą deklarować się na dłuższy czas i którym nie zależy na informacji o dzieciach, stworzyliśmy SKARBONKĘ SKRZYDEŁ. 
Wszelkie jednorazowe wpłaty na dzieci włączone do naszego programu można dokonywać na konto Caritas Archidiecezji Poznańskiej z dopiskiem: „Skarbonka Skrzydeł”.
 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań 

BNP PARIBAS Nr:
87 1600 1084 1846 4045 8000 0001
 
 
Dzięki „Skrzydłom” wspomogliśmy dotychczas 120 dzieci z terenu archidiecezji poznańskiej, a w całej Polsce ok. 2500.

Diecezjalny koordynator programu: 
Anna Górna
tel. 61 835 68 50