Caritas
13 września 2018

Dyrektorzy Caritas spotkali się w Poznaniu

Poleć znajomemu

1

Z okazji 1050-lecia pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich w Poznaniu odbyło się spotkanie Dyrektorów Caritas, w którym udział wzięły 32 diecezje z całej Polski.

W dniach 3-5 września na terenie Poznania odbyło się Zgromadzenie Dyrektorów Diecezjalnych Caritas, podczas, którego omawiane były dobre praktyki pomocowe. Przedstawiciele z różnych stron Polski uczestniczyli w obradach, podczas, których dyskutowali, wymieniali się spostrzeżeniami, a przede wszystkim planowali działania, które mają integrować Caritas w całej Polsce, aby jeszcze skuteczniej nieść pomoc potrzebującym.

Istotę i misję charytatywnych organizacji kościelnych podczas spotkania Dyrektorów w podniosły sposób podkreślił Arcybiskup Stanisław Gądecki – „Caritas uczestniczy nie tylko w posłudze miłości, w tym co wiąże się z rozdawaniem, ale uczestniczy też w tym, co nazwałbym egzorcyzmowaniem świata. Chodzi o przygotowywanie Polaków do szczodrobliwości”.  

Metropolita Poznański nawiązał również do słów Pawła VI, który skłania do refleksji nad wciąż szerzącą się obojętnością drugiego człowieka na potrzeby innych:

 „Aby dzisiaj odpowiedzieć skutecznie na potrzeby ubogich w Polsce nie wystarczy dążyć do promowania rozwoju ekonomicznego i gospodarczego, do usprawnienia systemu świadczeń społecznych. Takie działania są obowiązkiem każdego rządu i systemu administracyjnego. Pierwszym krokiem na polu pomocy ubogim, a zarazem przezwyciężania nierówności społecznych jest dostrzeżenie człowieka potrzebującego i aktywne wyjście w jego kierunku, tak, by społeczeństwo stawało się coraz bardziej ludzką wspólnotą”


3

Zgromadzenie Dyrektorów Caritas Diecezjalnych stanowiło przestrzeń, w której przedstawiciele z różnych stron Polski dzielili się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami, tak, aby pomoc niesiona drugiemu człowiekowi nie stanowiła tylko pomocy doraźnej, ale pomagała niwelować zjawisko wykluczenia społecznego.

W ramach spotkania dyrektorzy odwiedzili również prowadzony przez Caritas Poznań Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień w Wierzenicy, gdzie wysłuchali prelekcji dotyczącej uzależnień wśród młodzieży w wieku 14-21 lat, prowadzonej przez kierownika placówki, a przede wszystkim Specjalistę Terapii Uzależnień Patryka Kowalskiego. Warto podkreślić, że miejsce to stanowi jedyny ośrodek na terenie Archidiecezji Poznańskiej, który zajmuje się leczeniem dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

4

Spotkanie Dyrektorów Caritas miało również wymiar edukacyjny, przedstawiciele Caritas diecezjalnych podczas spotkania mieli okazję poznać historię Ostrowa Tumskiego, który jest strategicznym punktem zarówno na mapie Poznania, jak i całego kraju. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Fary Poznańskiej, Katedry oraz Muzeum ICHOT, które stanowią nie tylko atrakcyjne, ale również przepełnione historią miejsca w Poznaniu. 

W obradach uczestniczył przewodniczący Komisji Charytatywnej oraz delegat ds. Duszpasterstwa Kobiet, ponadto pełniący funkcję przewodniczącego Komisji Nadzorczej Caritas Polskaks. bp. Wiesław Szlachetka.

Skład charytatywny
Woda Jordan