Caritas
13 września 2018

Dyrektorzy Caritas spotkali się w Poznaniu

Poleć znajomemu

1

Z okazji 1050-lecia pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich w Poznaniu odbyło się spotkanie Dyrektorów Caritas, w którym udział wzięły 32 diecezje z całej Polski.

W dniach 3-5 września na terenie Poznania odbyło się Zgromadzenie Dyrektorów Diecezjalnych Caritas, podczas, którego omawiane były dobre praktyki pomocowe. Przedstawiciele z różnych stron Polski uczestniczyli w obradach, podczas, których dyskutowali, wymieniali się spostrzeżeniami, a przede wszystkim planowali działania, które mają integrować Caritas w całej Polsce, aby jeszcze skuteczniej nieść pomoc potrzebującym.

Istotę i misję charytatywnych organizacji kościelnych podczas spotkania Dyrektorów w podniosły sposób podkreślił Arcybiskup Stanisław Gądecki – „Caritas uczestniczy nie tylko w posłudze miłości, w tym co wiąże się z rozdawaniem, ale uczestniczy też w tym, co nazwałbym egzorcyzmowaniem świata. Chodzi o przygotowywanie Polaków do szczodrobliwości”.  

Metropolita Poznański nawiązał również do słów Pawła VI, który skłania do refleksji nad wciąż szerzącą się obojętnością drugiego człowieka na potrzeby innych:

 „Aby dzisiaj odpowiedzieć skutecznie na potrzeby ubogich w Polsce nie wystarczy dążyć do promowania rozwoju ekonomicznego i gospodarczego, do usprawnienia systemu świadczeń społecznych. Takie działania są obowiązkiem każdego rządu i systemu administracyjnego. Pierwszym krokiem na polu pomocy ubogim, a zarazem przezwyciężania nierówności społecznych jest dostrzeżenie człowieka potrzebującego i aktywne wyjście w jego kierunku, tak, by społeczeństwo stawało się coraz bardziej ludzką wspólnotą”


3

Zgromadzenie Dyrektorów Caritas Diecezjalnych stanowiło przestrzeń, w której przedstawiciele z różnych stron Polski dzielili się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami, tak, aby pomoc niesiona drugiemu człowiekowi nie stanowiła tylko pomocy doraźnej, ale pomagała niwelować zjawisko wykluczenia społecznego.

W ramach spotkania dyrektorzy odwiedzili również prowadzony przez Caritas Poznań Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień w Wierzenicy, gdzie wysłuchali prelekcji dotyczącej uzależnień wśród młodzieży w wieku 14-21 lat, prowadzonej przez kierownika placówki, a przede wszystkim Specjalistę Terapii Uzależnień Patryka Kowalskiego. Warto podkreślić, że miejsce to stanowi jedyny ośrodek na terenie Archidiecezji Poznańskiej, który zajmuje się leczeniem dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

4

Spotkanie Dyrektorów Caritas miało również wymiar edukacyjny, przedstawiciele Caritas diecezjalnych podczas spotkania mieli okazję poznać historię Ostrowa Tumskiego, który jest strategicznym punktem zarówno na mapie Poznania, jak i całego kraju. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Fary Poznańskiej, Katedry oraz Muzeum ICHOT, które stanowią nie tylko atrakcyjne, ale również przepełnione historią miejsca w Poznaniu. 

W obradach uczestniczył przewodniczący Komisji Charytatywnej oraz delegat ds. Duszpasterstwa Kobiet, ponadto pełniący funkcję przewodniczącego Komisji Nadzorczej Caritas Polskaks. bp. Wiesław Szlachetka.

Ty też możesz pomóc!

Wykop Studnie
Zbieramy środki, aby wykopać studnię im. Jordana w Somalii
248 osób wpłaciło 57 380
Potrzeba jeszcze: 12 620
82%
82%
Skład charytatywny
Woda Jordan