Caritas
29 stycznia 2019

Dzienny Dom Pomocy w Poznaniu

Poleć znajomemu

Już od 4 lutego w godz. 8:00 - 16:00 w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 27/29 będzie funkcjonował Dzienny Dom Pomocy.


Działania DDP zapewniają:

- każdego dnia przewidziano dwa posiłki dla uczestników (śniadanie oraz obiad);

- opiekę nad uczestnikami będzie sprawować doświadczona i wykwalifikowana kadra;

- w ramach działania DDP prowadzone będą warsztaty m.in: artystyczno - krawieckie, gospodarstwa domowego, multimedialno - rozrywkowe;

- prowadzone będą również grupowe i indywidualne zajęcia z terapeutami, psychologiem i fizjoterapeutą;

- w planach mamy również działania kulturalno - rozrywkowe (kino, kawiarnia, spacery:);

- dla części uczestników przewidziano transport.

- W związku z realizacją projektu ze środków Unii Europejskiej, udział jest BEZPŁATNY.

DDP przyjmie 30 uczestników:

  • dorosłe osoby niesamodzielne/ z niepełnosprawnością, (w tym ze spektrum autyzmu lub ze schorzeniami dementatywnymi np. Alzheimer),
  • zagrożone wykluczeniem społecznym,
  • zamieszkujące na terenie Miasta Poznania lub powiatu poznańskiego.


Poniżej link z informacją o projekcie oraz dokumentami rekrutacyjnymi:

http://fundacja-akme.pl/2192-2/

Dodatkowo prowadzona będzie rekrutacja osób niesamodzielnych, które potrzebują wsparcia w miejscu zamieszkania (Poznań i powiat poznański) oraz ich opiekunów faktycznych.


Pytanie prosimy kierować:

Dzienny Dom Pomocy

ul. Mielżyńskiego 27/29

61-725 Poznań

Tel. 601 900 048

Skład charytatywny
Woda Jordan