Caritas
6 października 2021

Fundacja Miłosierdzie podpisała umowę z wykonawcą na budowę magazynu żywności

Poleć znajomemu
W dniu 5 października 2021 roku Fundacja Miłosierdzie podpisała umowę z wykonawcą na realizację projektu pt.: „Budowa magazynu żywności i płodów rolnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Wierzenica”. W ramach zadania Fundacja planuje budowę nowej hali magazynowej żywności i płodów rolnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Wierzenica oraz docieplenie i zmianę sposobu użytkowania istniejącego już budynku gospodarczego na magazynowy. Jest to etap I zaplanowanych do zrealizowania przez Fundację zadań w tym zakresie. W budynku będą przechowywane produkty spożywcze (w tym np.: płody rolne, pozostała żywność, szczególnie o krótkim terminie ważności).

Fundacja "Miłosierdzie" jest organizacją pożytku publicznego, której misją jest niesienie czynnej pomocy przede wszystkim osobom społecznie wykluczonym, ubogim, a także osobom bezdomnym.

Fundacja działalność charytatywną i pracę z osobami bezdomnymi rozpoczęła jako organizacja pozarządowa w roku 2001. Status Organizacji Pożytku Publicznego otrzymała w 2008 roku. Od kilku  lat Fundacja Miłosierdzie ściśle współpracuje z Caritas Poznańską na polu działalności społecznej i charytatywnej.
 
Projekt został dofinasowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
logotyp-12