Caritas
30 listopada 2016

Hodowla rozwija się

Poleć znajomemu
W ramach projektu pn. „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny” rozwijamy naszą „domową” hodowlę dżdżownic kalifornijskich. Siedem pojemników z domowym kompostem kryje w swoich wnętrzach dorodne dżdżownice, które mimo trwającej zimy wciąż zwiększają swoją liczebność. Fakt ten bardzo cieszy opiekunów hodowli, którzy w ramach założeń projektu, poprzez codzienne czynności pielęgnacyjne, zwiększają swoją aktywność. 

Caritas Archidiecezji Poznańskiej od połowy czerwca 2016 roku wdraża projekt pt.: „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny”, realizowany w ramach „Programu współdziałania Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2016-2017”. Realizacja projektu przebiega w obszarze tematycznym dotyczącym przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i jego skutkom. Projekt polega na stworzeniu ogrodu na bazie posiadanego zasobu schroniska dla osób bezdomnych, jakim jest ziemia uprawna, , w którym zostaną wprowadzone nasady ziół, kwiatów jadalnych oraz uprawa słonecznika bulwiastego (topinamburu), a także zaprowadzenie hodowli dżdżownicy kalifornijskiej. Planowane jest również utworzenie małej szkółki drzew iglastych (w tym m. in. świerków i jodły). Adresatami zadania są osoby bezdomne - głównie mieszkańcy schroniska przy ul. Krańcowej w  Poznaniu. 

Zaprojektowane działania mają przede wszystkim na celu nabycie oraz uzupełnienie  u beneficjentów projektu kompetencji społecznych takich jak: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania więzi emocjonalnych, ćwiczenie wytrwałości w dążeniu i osiągania zamierzonego celu, ćwiczenie umiejętności skutecznego porozumiewania się i komunikowania potrzeb, szeroko rozumiana aktywizacja  i reintegracja społeczna. 

Projekt jest realizowany w schronisku dla osób bezdomnych „Dom Charytatywny Przystań”, ul. Krańcowa 10 w Poznaniu. Koordynatorem zadania jest pani Anna Michalak, tel. 668 162 697. Projekt potrwa do czerwca 2017 roku. 

Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Caritas Polska.

2016

2016

2016
1% Caritas Poznańska