Caritas
12 stycznia 2017

Jałmużna wielkopostna

Poleć znajomemu

To wieloletnia i niezwykle skuteczna akcja formacyjna w Polsce. Rodzice i dzieci podejmując osobiste wyrzeczenia, zbierają drobne ofiary do specjalnych skarbonek. Caritas w Polsce rozprowadza ponad milion skarbonek w parafiach i swoich centrach. Zebrana kwota przeznaczana jest co roku na inne dzieło.

,,Bądźmy świadkami miłości”, dochód przeznczoany jest na wsparcie osób starszych pozostawionych bez opieki, na zakładanie klubów seniora i wolontariat osób na emeryturze.

Caritas chce zwrócić społeczną uwagę na los starszych osób, które u schyłku życia często są pozbawione opieki i troski najbliższych, żyją w osamotnieniu i opuszczeniu.  

post