Caritas
2 lipca 2024

Mobilny Punkt Pomocy Medycznej - Dyżury ambulansu - lipiec 2024

Dyżury ambulansu – lipiec 2024

 

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług mobilnego punktu pomocy medycznej. W lipcu ambulans będzie dyżurował w następujące dni:

  • 08.07. (poniedziałek)- Ogrzewalnia przy ul. Krańcowej 10, Poznań – od godziny 12:30
  • 15.07. (poniedziałek)- Jadłodajnia przy ul. Ściegiennego 133 – od godz. 9:30 (Siostry Albertynki)

 Mobilny punkt pomocy medycznej

Projekt „Mobilny punkt pomocy medycznej” jest skierowany do osób wykluczonych społecznie ze względu na małą życiową zaradność, niskie dochody lub ich brak (ubóstwo), które nie są w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do świadczeń medycznych oraz podstawowych leków - dotyczy zwłaszcza osób bezdomnych, ale także seniorów.  

W ramach mobilnego punktu pomocy medycznej jest świadczone poradnictwo medyczne, diagnoza i doraźna pomoc w stanach chorobowych, a także kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej.

Mobilny punkt współpracuje z ogrzewalnią przy ul. Krańcowej w Poznaniu, gdzie uczestnicy projektu mogą skorzystać z łaźni, wymiany odzieży, porad pracownika socjalnego, ewentualnie terapeuty.

Więcej informacji o mobilnym punkcie pomocy medycznej można uzyskać w siedzibie Fundacji Signum Caritatis przy ul. Rynek Wildecki 4a w Poznaniu, mailowo pod adresem: nowak@signumcaritatis.pl lub telefonicznie pod numerem: 61 835 68 67.

 

Zadanie jest dofinasowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.
LOGO_POZNAN_PL_CMYK_bz
 

#poznanwspiera

Ty też możesz pomóc!

Tornister Pełen Uśmiechów
W tym roku naszym celem jest wyposażenie 500 uczniów z trzech świetlic socjoterapeutycznych w Poznaniu, dzieci z Domu Dziecka w Lesznie oraz dzieci z ubogich rodzin w małych wioskach naszego regionu.
75 osób wpłaciło 7 746
Potrzeba jeszcze: 12 254
38.7%
38.7%
Specjalistyczny wózek inwalidzki dla Fabiana
Pomoc dla Fabiana, który każdego dnia zmaga się z rzadką wadą genetyczną COL4A1, porencefalią typu 1 oraz innymi wyzwaniami zdrowotnymi, takimi jak zaćma, niedowidzenie, refluks pęcherza i padaczka.
113 osoby wpłaciły 16 695
Potrzeba jeszcze: 3 305
83.5%
83.5%
Remont i wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci
60 osób wpłaciło 15 010
Potrzeba jeszcze: 44 990
25%
25%
Terapeutyczny kontener dla kobiet w kryzysie bezdomności
227 osób wpłaciło 49 100
Potrzeba jeszcze: 28 900
62.9%
62.9%