Caritas
2 lipca 2024

Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z Oratorium METANOIA

Caritas Poznańska w okresie od 24.06.2024 do 13.07.2024 realizuje projekt pn. „Obóz sportowy - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z Oratorium METANOIA”. Celem zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, w formie kulturalno-rekreacyjnej stwarzającej warunki do rozwijania zainteresowań i poszerzenia wiedzy.Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

logo1

Ty też możesz pomóc!

Remont i wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci
60 osób wpłaciło 15 010
Potrzeba jeszcze: 44 990
25%
25%
Terapeutyczny kontener dla kobiet w kryzysie bezdomności
227 osób wpłaciło 49 100
Potrzeba jeszcze: 28 900
62.9%
62.9%
Specjalistyczny wózek inwalidzki dla Fabiana
Pomoc dla Fabiana, który każdego dnia zmaga się z rzadką wadą genetyczną COL4A1, porencefalią typu 1 oraz innymi wyzwaniami zdrowotnymi, takimi jak zaćma, niedowidzenie, refluks pęcherza i padaczka.
113 osoby wpłaciły 16 695
Potrzeba jeszcze: 3 305
83.5%
83.5%