Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundacja Miłosierdzie w dniu 26 marca 2021 roku, podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pt.: „Budowa magazynu żywności i płodów rolnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Wierzenica”. Zakres przedsięwzięcia dotyczy rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. W ramach zadania Fundacja planuje budowę nowej hali magazynowej żywności i płodów rolnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Wierzenica oraz docieplenie i zmianę sposobu użytkowania istniejącego już budynku gospodarczego na magazynowy. Jest to etap I zaplanowanych do zrealizowania przez Fundację zadań w tym zakresie. Budynek będzie pełnił funkcję magazynową. Będą w nim przechowywane produkty spożywcze (w tym np.: płody rolne, pozostała żywność, szczególnie o krótkim terminie ważności).


Fundacja "Miłosierdzie" jest organizacją pożytku publicznego, której misją jest niesienie czynnej pomocy przede wszystkim osobom społecznie wykluczonym, ubogim, a także osobom bezdomnym.


Fundacja działalność charytatywną i pracę z osobami bezdomnymi rozpoczęła jako organizacja pozarządowa w roku 2001. Status Organizacji Pożytku Publicznego otrzymała w 2008 roku. Od kilku  lat Fundacja Miłosierdzie ściśle współpracuje z Caritas Poznańską na polu działalności społecznej i charytatywnej.


Projekt został dofinasowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Powrót do listy