Caritas
31 marca 2017

Tunel, nasiona i dżdżownice

Poleć znajomemu
Przyszła Wiosna, a razem z nią ruszyły wiosenne porządki. Dlatego też ostatnie dni w Przystani upłynęły na pracach w ogrodzie. Jednym z głównych zajęć mieszkańców były prace związane z projektem „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny”. Projekt polega na stworzeniu ogrodu na bazie posiadanego zasobu schroniska dla osób bezdomnych, jakim jest ziemia uprawna, w którym tworzone są nasady ziół, kwiatów jadalnych oraz uprawa słonecznika bulwiastego (topinamburu), a także prowadzenie hodowli dżdżownicy kalifornijskiej. Planowane jest również utworzenie małej szkółki drzew iglastych (w tym m.in. świerków i jodły). Adresatami zadania są osoby bezdomne - głównie mieszkańcy naszego Schroniska. Efektem ostatnich, marcowych prac jest powstanie tunelu foliowego, w którym bez względu na pogodę oraz temperaturę wzrastać będą mogły kwiaty jadalne i zioła.

Chcemy również pochwalić się przygotowaniem ok. 40 paletek z wysianymi nasionami ziół i kwiatów, które teraz czekają w tunelu na wykiełkowanie i przesadzenie do gruntu.

W ramach projektu wciąż kontynuujemy „domową” hodowlę dżdżownic kalifornijskich. Jest to siedem plastikowych pojemników, zbudowanych według nowatorskiego pomysłu naszego wolontariusza, zawierających podłoże - pomieszaną ziemię z kuchennymi odpadkami, w którym dżdżownice pracowicie przetwarzają odpadki na kompost. Z otrzymanego przez zimę kompostu mogliśmy wymienić ziemię w doniczkach kwiatów, które bardzo ucierpiały podczas remontu schroniska.

Zaplanowane działania mają przede wszystkim na celu nabycie oraz uzupełnienie  u beneficjentów projektu kompetencji społecznych takich jak: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania więzi emocjonalnych, ćwiczenie wytrwałości w dążeniu i osiągania zamierzonego celu, ćwiczenie umiejętności skutecznego porozumiewania się i komunikowania potrzeb, szeroko rozumiana aktywizacja  i reintegracja społeczna.

Projekt jest realizowany w schronisku dla osób bezdomnych „Dom Charytatywny Przystań”, ul. Krańcowa 10 w Poznaniu. Koordynatorem zadania jest pani Anna Michalak, tel. 668 162 697. Projekt potrwa do czerwca 2017 roku.

Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Caritas Polska.

2017

2017

2017

2017

2017

2017
1% Caritas Poznańska