Caritas
7 października 2016  |  Szymon Nowak

Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny

Poleć znajomemu
W ramach projektu pn. „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny” we wrześniu razem z naszymi podopiecznymi zrealizowaliśmy kolejny etap i przygotowaliśmy teren pod uprawę topinamburu (słonecznika bulwiastego). Tym samym, do żywo rozwijającej się hodowli dżdżownic kalifornijskich, dołożyliśmy kolejny element, który w myśl założeń projektu, poprawić może poczucie sprawstwa osób bezdomnych i przyczynić się do aktywizacji zawodowej części osób długotrwale bezrobotnych, biorących udział w projekcie.
 
20161005_121823
 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej od połowy czerwca 2016 roku wdraża projekt pt.: „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny”, realizowany w ramach „Programu współdziałania Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2016-2017”. Realizacja projektu przebiega w obszarze tematycznym dotyczącym przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i jego skutkom. Projekt polega na stworzeniu ogrodu na bazie posiadanego zasobu schroniska dla osób bezdomnych, jakim jest ziemia uprawna, , w którym zostaną wprowadzone nasady ziół, kwiatów jadalnych oraz uprawa słonecznika bulwiastego (topinamburu), a także zaprowadzenie hodowli dżdżownicy kalifornijskiej. Planowane jest również utworzenie małej szkółki drzew iglastych (w tym m. in. świerków i jodły). Adresatami zadania są osoby bezdomne - głównie mieszkańcy schroniska przy ul. Krańcowej w  Poznaniu.

20161005_122249
 
Zaprojektowane działania mają przede wszystkim na celu nabycie oraz uzupełnienie  u beneficjentów projektu kompetencji społecznych takich jak: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania więzi emocjonalnych, ćwiczenie wytrwałości w dążeniu i osiągania zamierzonego celu, ćwiczenie umiejętności skutecznego porozumiewania się i komunikowania potrzeb, szeroko rozumiana aktywizacja  i reintegracja społeczna.
 
20161005_122019

Projekt jest realizowany w schronisku dla osób bezdomnych „Dom Charytatywny Przystań”, ul. Krańcowa 10 w Poznaniu. Koordynatorem zadania jest pani Anna Michalak, tel. 668 162 697. Projekt potrwa do czerwca 2017 roku.
Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Caritas Polska.