Caritas
31 stycznia 2018

Działania towarzyszące i harmonogram

Poleć znajomemu

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 

Działania te będą realizowane przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie 2018 lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej. Caritas Archidiecezji Poznańskiej opracowuje scenariusze zajęć dla poszczególnych działań, zatrudnia szkoleniowców, zapewnia materiały edukacyjne, monitoruje przebieg spotkań. Organizacja (OPL) zobowiązana jest do poinformowania swoich podopiecznych o realizacji działań, zaproszenia ich do udziału i zadbania o udział określonej liczby osób w zajęciach (min. 15% podopiecznych zgłoszonych do programu).Dla CAP liczba ta wynosi ok 25 osób. Dokładne terminy i tematyka zajęć będzie ustalane w uzgodnieniu z daną organizacją.

 

Działania towarzyszące można podzielić na:

  • warsztaty kulinarne - dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia - programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej - (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać

Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach EFS i PROW w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Harmonogram Działań Towarzyszących:

Lp.

Planowany rodzaj działań (tytuł warsztatu)

Miejsce realizacji warsztatu, ulica; numer domu; kod pocztowy; miejscowość

Data

Godziny

1

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Sala Wiejska

26.03.2019

17:00

Zaborowo 28, 63-130 Książ Wielkopolski

2

warsztaty kulinarne

Sala Wiejska

26.03.2019

18:30

Zaborowo 28, 63-130 Książ Wielkopolski

3

warsztaty kulinarne

Sala Wiejska

19.03.2019

18:30

Zaborowo 28, 63-130 Książ Wielkopolski

4

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Sala Wiejska

19.03.2019

17:00

Zaborowo 28, 63-130 Książ Wielkopolski

5

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Salka parafialna kościoła pw. Św. St. Kostki

26.02.2019

17:00

Rejtana 8, 60-644 Poznań

6

warsztaty kulinarne

Salka parafialna kościoła pw. Św. St. Kostki

26.02.2019

18:30

Rejtana 8, 60-644 Poznań

7

warsztaty kulinarne

Sala parafialna Kościoła pw. Św. Trójcy

19.02.2019

18:30

28 Czerwca 1956r. 358, 61-437 Poznań

8

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Sala parafialna Kościoła pw. Św. Trójcy

19.02.2019

17:00

28 Czerwca 1956r. 328, 61-437 Poznań

9

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Środa Wielkopolska

12.02.2019

17:00

Os. Jagielońskie 47, 63-000 Środa Wielkopolska

10

warsztaty kulinarne

Środa Wielkopolska

12.02.2019

18:30

Os. Jagielońskie 47, 63-000 Środa Wielkopolska

11

warsztaty kulinarne

Siedziba Caritas Archidiecezji Poznańskiej

24.01.2019

18:30

Rynek Wildecki 4, 61-546 Poznań

12

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Siedziba Caritas Archidiecezji Poznańskiej

24.01.2019

17:00

Rynek Wildecki 4, 61-546 Poznań

13

warsztaty kulinarne

Sala parafialna Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa

23.01.2019

18:30

17 Września 8, 63-000 Środa Wielkopolska

14

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Sala parafialna Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa

23.01.2019

17:00

17 Września 8, 63-000 Środa Wielkopolska

15

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Sala parafialna Kościoła pw. Św. Józefa

06.12.2018

17:30

Os. Jagielońskie 47, 63-000 Środa Wielkopolska

16

warsztaty kulinarne

Sala parafialna Kościoła pw. Św. Józefa

06.12.2018

16:00

Os. Jagielońskie 47, 63-000 Środa Wielkopolska

17

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Siedziba Caritas Archidiecezji Poznańskiej

29.11.2018

17:00

Rynek Wildecki 4, 61-546 Poznań

18

warsztaty kulinarne

Siedziba Caritas Archidiecezji Poznańskiej

29.11.2018

18:30

Rynek Wildecki 4, 61-546 Poznań

19

warsztaty kulinarne

Sala parafialna Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa

28.11.2018

18:30

17 Września 8, 63-000 Środa Wielkopolska

20

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Sala parafialna Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa

28.11.2018

17:00

17 Września 8, 63-000 Środa Wielkopolska

21

warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

Cuda Garnki

27.11.2018

18:30

os. Jana III Sobieskiego 116, 60-101 Poznań

22

warsztaty kulinarne

Cuda Garnki

27.11.2018

17:00

os. Jana III Sobieskiego 116, 60-101 Poznań

 

 

Skład charytatywny
Woda Jordan