Caritas
24 czerwca 2024

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Caritas Poznań realizuje program FEPŻ, współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, aby wspierać osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Osoby, które ze względów finansowych są zmuszone decydować pomiędzy podstawowymi potrzebami są wykluczone ze społeczeństwa.

Programy żywnościowe pomagają chronić przed głodem, odciążając tym samym osoby w trudnej sytuacji. Łatwo sobie wyobrazić, że brak środków do życia to sytuacja, której nikt nie chciałby doświadczyć. Jednak z tym mierzy się wiele rodzin i osób samotnych w Polsce. Dlatego Caritas Polska koordynuje działania w Caritas diecezjalnych całej Polski, aby trafiać do potrzebujących w regionalnych i lokalnych społecznościach. Przekazywane paczki zawierają 17 produktów o długim terminie ważności, w tym m.in. makaron, mleko UHT i konserwy.

Plakat_produkty_FEPŻ_2023_A2_druk_page-0001

Ponadto w ramach Podprogramu prowadzone są działania na rzecz włączenia społecznego osób zakwalifikowanych do udziału w FEPŻ, np. konsultacje aktywizacyjne, warsztaty rękodzielnicze czy szkolenia.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Źródło finansowania: 90% środki europejskie – Europejski Fundusz Społeczny Plus i 10% budżet krajowy.

Ty też możesz pomóc!

Specjalistyczny wózek inwalidzki dla Fabiana
Pomoc dla Fabiana, który każdego dnia zmaga się z rzadką wadą genetyczną COL4A1, porencefalią typu 1 oraz innymi wyzwaniami zdrowotnymi, takimi jak zaćma, niedowidzenie, refluks pęcherza i padaczka.
113 osoby wpłaciły 16 695
Potrzeba jeszcze: 3 305
83.5%
83.5%
Terapeutyczny kontener dla kobiet w kryzysie bezdomności
227 osób wpłaciło 49 100
Potrzeba jeszcze: 28 900
62.9%
62.9%