Caritas
22 sierpnia 2023

Korpus Wsparcia Seniorów - Dołącz do nas i zacznij pomagać!

Od 14 sierpnia ruszył projekt Korpus Wsparcia Seniorów! Program ma na celu dotarcie wolontariuszy do niesamodzielnych, samotnych seniorów, którzy ukończyli 65 rok życia. 

 

Jak pomagamy seniorom? 

 • w czynnościach dnia codziennego:
 • w drobnych pracach porządkowych 
 • pomoc w dostarczaniu paczek żywnościowych
 • pomoc w zakupach 
 • pomoc w dostarczeniu ciepłego posiłku
 • wsparcie w dotarciu na wizyty lekarskie 
 • pomoc w realizacji recept 
 • pomoc w załatwianiu drobnych spraw urzędowych
 • we wsparciu społecznym
 • wspólne spędzanie czasu, spacer
 • pomoc w dostępie do ogólnopolskich telefonów zaufania 

Zakres usług realizowanych na rzecz seniorów określa Regulamin akcji (plik do pobrania poniżej).

 

Kto może pomagać? 

 • osoba pełnoletnia 
 • każdy kto ma wolny czas i energię 
 • osoba niekarana (na podstawie oświadczenia o niekaralności)

 

Jak zgłosić się do wolontariatu?

Wejdź na stronę www.wolontariusz.caritaspoznan.pl i dołącz do nas! Rekturutacja rusza od września! 

 

Jak senior może zgłosić się do projektu?

Krok 1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię (tel. 22 505 11 11) lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii przekazuje prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Krok 3. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

Krok 4. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, po odbytej wizycie, określa szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia.

e) Jeżeli pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu stwierdzi, iż senior kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej – informuje o tym seniora. W takim przypadku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu wszczyna postępowanie w sprawie z urzędu.

f) Następnie zlecenie zostaje przekazane do Centrum Wolontariatu Caritas Poznań, gdzie w ciągu 2-5 dni roboczych koordynatorzy projektu nawiązują kontakt z seniorem w celu rozpoczęcia realizacji usługi. Termin pierwszej wizyty ustalony zostaje indywidualnie między seniorem, a wolontariuszem.

Czas pracy wolontariusza 

Rodzaj wsparcia i jego częstotliwość będzie ustalana indywidualnie z osobą oczekującą pomocy. Wolontariusz może wykonywać swoje działania maksymalnie 4 godziny w tygodniu. Jednocześnie na prośbę seniora/ w odpowiedzi na indywidualne potrzeby seniora zobowiązuje się do odwiedzenia podopiecznego przynajmniej raz w tygodniu w wymiarze 1-2 godzin.

Zadanie zapewnienia wsparcia społecznego oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach modułu I Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok dofinansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa, przyznanej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Kwota dofinansowania: 73352,00 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania. Kwota dofinansowania: 56419,00 zł.


logotypy Korpus Seniora

Pliki do pobrania:

Ty też możesz pomóc!

Jadłodajnie dla potrzebujących
Codziennie wydajemy 1000 darmowych, ciepłych posiłków dla potrzebujących. Są to głównie osoby starsze, samotne, bezdomni i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.
1412 osoby wpłaciły 148 311