Caritas
30 czerwca 2017

Mobilny Punkt Pomocy Medycznej - Dyżury ambulansu w lipcu 2017

Poleć znajomemu

Mobilny Punkt Pomocy Medycznej - Dyżury ambulansu w lipcu 2017Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług mobilnego punktu pomocy medycznej. W miesiącu lipcu ambulans będzie dyżurował w następujące dni:
 

07.08.2017 w godz. 7.30 – 14.30

Jadłodajnia Caritas przy Siostrach Elżbietankach, ul. Łąkowa 4, Poznań

14.08.2017 w godz. 7.30 – 14.30

Jadłodajnia Caritas przy Siostrach Elżbietankach, ul. Łąkowa 4, Poznań

21.08.2017 w godz. 7.30 – 14.30

Jadłodajnia przy Siostrach Franciszkankach,

ul. Niegolewskich 23, Poznań

28.08.2017 w godz. 7.30 – 14.30

Jadłodajnia przy Siostrach Franciszkankach,

ul. Niegolewskich 23, Poznań

 
 
Projekt „Mobilny punkt pomocy medycznej” jest skierowany do osób wykluczonych społecznie ze względu na małą życiową zaradność, niskie dochody lub ich brak (ubóstwo), które nie są w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do świadczeń medycznych oraz podstawowych leków - dotyczy zwłaszcza osób bezdomnych, ale także seniorów.  
 
W ramach mobilnego punktu pomocy medycznej jest świadczone poradnictwo medyczne, diagnoza i doraźna pomoc w stanach chorobowych, a także kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej.
 
Mobilny punkt współpracuje z ogrzewalnią przy ul. Krańcowej w Poznaniu, gdzie uczestnicy projektu mogą skorzystać z łaźni, wymiany odzieży, porad pracownika socjalnego, ewentualnie terapeuty.
 
Więcej informacji o mobilnym punktu pomocy medycznej można uzyskać w siedzibie Fundacji Signum Caritatis przy ul. Rynek Wildecki 4a w Poznaniu, mailowo pod adresem: nowak@caritaspoznan.pl lub telefonicznie pod numerami: 61 835 68 67, 61 835 68 50.
 
Zadanie jest dofinasowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.

LOGO_POZNAN_PL_CMYK_bz


20170703_092114

Ty też możesz pomóc!

Jadłodajnie dla ubogich
Codziennie wydajemy 1000 darmowych, ciepłych posiłków dla potrzebujących. Są to głównie osoby starszy, samotne, bezdomni i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Pomóż nam nakarmić tych ludzi.