Caritas
1 września 2017Caritas Archidiecezji Poznańskiej  |  Szymon Nowak

Mobilny Punkt Pomocy Medycznej - Dyżury ambulansu we wrześniu 2017

Poleć znajomemu

Mobilny Punkt Pomocy Medycznej - Dyżury ambulansu we wrześniu 2017


Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług mobilnego punktu pomocy medycznej. W miesiącu wrześniu ambulans będzie dyżurował w następujące dni:
 

Data

Planowane godziny dyżurowania

Planowane miejsce(-a) postoju

07.09.2017

7.30 – 14.30

Jadłodajnia przy Siostrach Albertynkach, ul. Ściegiennego 133, Poznań

11.09.2017

7.30 – 14.30

Jadłodajnia przy Siostrach Urszulankach, ul. Taczaka 7, Poznań

14.09.2017

7.30 – 11.30

11.40- 14.30

1. Okolice targowiska „Bema” (Dolna Wilda)

2. Jadłodajnia Caritas przy Siostrach Elżbietankach, ul. Łąkowa 4, Poznań

28.09.2017

7.30 – 11.30

11.50-14.30

1. Okolice ul. Lechickiej

2. Okolice targowiska „Bema” (Dolna Wilda)

 

 O projekcie

Projekt „Mobilny punkt pomocy medycznej” jest skierowany do osób wykluczonych społecznie ze względu na małą życiową zaradność, niskie dochody lub ich brak (ubóstwo), które nie są w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do świadczeń medycznych oraz podstawowych leków - dotyczy zwłaszcza osób bezdomnych, ale także seniorów. 
 
W ramach mobilnego punktu pomocy medycznej jest świadczone poradnictwo medyczne, diagnoza i doraźna pomoc w stanach chorobowych, a także kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej.
 
Mobilny punkt będzie współpracował z ogrzewalnią przy ul. Krańcowej w Poznaniu, gdzie uczestnicy projektu mogą skorzystać z łaźni, wymiany odzieży, porad pracownika socjalnego, ewentualnie terapeuty.
 
Więcej informacji o mobilnym punktu pomocy medycznej można uzyskać w siedzibie Fundacji Signum Caritatis przy ul. Rynek Wildecki 4a w Poznaniu, mailowo pod adresem: nowak@caritaspoznan.pl lub telefonicznie pod numerami: 61 835 68 67, 61 835 68 50.
 
Projekt jest realizowany przez Fundację Signum Caritatis. Organizatorem zadania publicznego jest Miasto Poznań, które dofinansowuje je ze swoich środków budżetowych.