Caritas
2 października 2023

Ogłoszenia i przetargi

 

Na podstawie pkt. IX Ogłoszenia o przetargu Zamawiający Caritas Archidiecezji Poznańskiej działający przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną jako jednostkę realizującą tj. Ośrodek Charytatywno-Wypoczynkowy Bojanowe Gniazdo informuje, że postępowanie przetargowe zostało unieważnione.Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędną dokumentacją techniczną uzgodnioną z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych na 3 budynkach wchodzących w skład kompleksu Ośrodka Charytatywno-Wypoczynkowego „Bojanowe Gniazdo” w Zaniemyślu o mocy 39,77 kWp każda w ramach przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Prosimy o szczegółowe: 

  • zapoznanie się z ogłoszeniem o przetargu.
  • Zapoznanie się z opisem zamówienia
  • złożenie oferty na wzorze dostępnym do pobrania w załączniku
  • złożenie oferty do 17.10.2023 r. do godz. 12.00.

I. W związku z pytaniem jednego z oferentów, które dotyczy ogłoszenia na zakup, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędna dokumentacją techniczną uzgodnioną z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych na 3 budynkach wchodzących w skład kompleksu Ośrodka Charytatywno-Wypoczynkowego „Bojanowe Gniazdo” w Zaniemyślu o mocy 39,77 kWp, poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje: 

  • Z racji, że instalacja montowana jest na dachu budynku musi być to fotowoltaika niskonapięciowa. Każdy budynek działa na osobnym PPE o mocy przyłączeniowej 40 KW.
  • Zamawiający wymaga aby urządzenie - inwerter posiadał funkcję SafeDC, awaryjne wyłączenie oraz funkcję wykrywania i zapobiegania powstania łukom.
  • Zgodnie z treścią OPZ zamawiający wymaga wyposażenia instalacji w optymalizatory mocy.
II. W związku z pytaniem jednego z oferentów, które dotyczy ogłoszenia na zakup, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędna dokumentacją techniczną uzgodnioną z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych na 3 budynkach wchodzących w skład kompleksu Ośrodka Charytatywno-Wypoczynkowego „Bojanowe Gniazdo” w Zaniemyślu o mocy 39,77 kWp, poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje: 

  • Zamawiający dopuszcza montaż jednego falownika na każdym budynku, jeśli wykonawca jest pewny, że cała instalacja fotowoltaiczna będzie działać prawidłowo i wydajnie.