Dom Dziecka CARITAS im. Swiętej Rodziny
Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Dom Dziecka CARITAS im. Swiętej Rodziny

Jest to placówka przeznaczona dla 14 dzieci. Celem Domu jest przyjmowanie dzieci trwale lub okresowo pozbawionych opieki rodziny biologicznej.

Dom Dziecka organizuje w zależności od potrzeb wychowanków, zajęcia: wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne. Rekompensują brak wychowania w rodzinie i przygotowują do życia społecznego. Praca z rodziną dziecka i podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie w rodzinnych formach opieki zastępczej to również statutowe zadanie placówki. Wychowankowie, oprócz normalnych obowiązków szkolnych, mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach organizowanych w placówce i rozwijać zainteresowania.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra - wychowawcy, pomocnicy wychowawców, psycholog, pedagog, pracownik socjalny. Nad całością czuwa siostra dyrektor.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – placówka opiekuńczo-wychowawcza – Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Lesznie przy ul. Paderewskiego 8 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł.

logo_wfosigw_kolor

Projekt współfinansowany przez Miasto Leszno.

ML

Informacje o placówce

Rodzaj placówki:
placówka

Adres i kontakt z placówką

Paderewskiego 8
64-100 Leszno

E-mail: ddleszno@caritaspoznan.pl
Telefon: 608 340 041, 65 300 10 06
Dom Dziecka CARITAS im. Świętej RodzinyPDom Dziecka CARITAS im. Świętej RodzinyDom Dziecka CARITAS im. Świętej RodzinyDom Dziecka CARITAS im. Świętej Rodziny
Powrót do listy