Dom Dziecka CARITAS im. Swiętej Rodziny
Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Dom Dziecka CARITAS im. Swiętej Rodziny

Jest to placówka przeznaczona dla 14 dzieci w wieku od 3. do 18. roku życia. Celem Domu jest przyjmowanie dzieci trwale lub okresowo pozbawionych opieki rodziny biologicznej.

Dom Dziecka organizuje w zależności od potrzeb wychowanków, zajęcia: wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne. Rekompensują brak wychowania w rodzinie i przygotowują do życia społecznego. Praca z rodziną dziecka i podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie w rodzinnych formach opieki zastępczej to również statutowe zadanie placówki. Wychowankowie, oprócz normalnych obowiązków szkolnych, mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach organizowanych w placówce i rozwijać zainteresowania.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra - wychowawcy, pomocnicy wychowawców, psycholog, pedagog, pracownik socjalny. Nad całością czuwa siostra dyrektor.

 

 

Informacje o placówce

Rodzaj placówki:
placówka

Adres i kontakt z placówką

Paderewskiego 8
64-100 Leszno
E-mail: domdzieckaleszno@gmail.com
Telefon: 65 520 63 37
Dom Dziecka CARITAS im. Świętej RodzinyPDom Dziecka CARITAS im. Świętej RodzinyDom Dziecka CARITAS im. Świętej RodzinyDom Dziecka CARITAS im. Świętej Rodziny
Powrót do listy