Caritas
28 kwietnia 2023

Podsumowanie działań w ramach FAMI - kwiecień / Підсумки діяльності в рамках FAMI - квітень

Dzięki środkom z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w kwietniu zorganizowaliśmy wydarzenia adaptacyjne z pracy w grupie i komunikacji.

Warsztaty odbyły się w Kostrzynie, Czarnkowie, Szamotułach i Gostyniu, w sumie wzięło w nich udział 117 uchodźców z Ukrainy.

Podczas zajęć dobrze bawili się zarówno starsi jak i młodsi uczestnicy.

Celem warsztatów było rozwijanie kompetencji interpersonalnych, przełamanie lodów w kontakcie z nowymi osobami i rozpoznanie swojej roli w zespole.

Mamy nadzieję, że dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas szkoleń naszym gościom z Ukrainy łatwiej będzie odnaleźć się w relacjach w szkole, w pracy czy poznać nowych przyjaciół.

Zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach integracyjnych w maju!


Завдяки фінансуванню Фонду притулку, міграції та інтеграції у квітні ми організували адаптаційні заходи з групової роботи та комунікації.

Семінари відбулися в Кострині, Чарнкові, Шамотулах і Гостині, в яких взяли участь 117 біженців з України.

Як старші, так і молодші учасники отримували задоволення від активностей.

Метою воркшопу було розвинути навички міжособистісного спілкування, скоротити дистанцію у відносинах з новими людьми та усвідомити свою роль у команді.

Ми сподіваємося, що завдяки знанням і навичкам, отриманим під час тренінгу, нашим українським гостям буде легше орієнтуватися у стосунках у школі, на роботі або знайти нових друзів.

Запрошуємо вас взяти участь у наступних інтеграційних заходах у травні!

 fami-1