Caritas
30 listopada 2022

Pomagamy uchodźcom z Ukrainy na terenie Wielkopolski / Caritas Poznań допомагає біженцям з України у Великопольщі

Jako Caritas Poznań od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie wspieramy i pomagamy obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swoją ojczyznę. Działamy nie tylko w samym Poznaniu, ale i w mniejszych miejscowościach na terenie województwa wielkopolskiego: Czarnkowie, Szamotułach, Kostrzynie i Gostyniu.

Nasze działania, w tych miastach, odbywają się w ramach projektu FAMI III (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji), realizowanego w ramach Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA. Dzięki współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim organizujemy spotkania ze specjalistami, mające na celu wsparcie uchodźców w integracji w społeczeństwie.

Organizowane spotkania będą dotyczyć możliwości korzystania z pomocy społecznej, medycznej, prawniczej, edukacyjnej, aktywizacji zawodowej oraz nauki języka polskiego. Spotkania będą również okazją do poznawania polskich obyczajów i tradycji, związanych np. z Bożym Narodzeniem. Zależy nam, aby osoby, które rozpoczęły życie w Polsce, mogły odnaleźć się w nowym otoczeniu i mieć równe szanse w szkole, pracy oraz codziennym życiu.

 

Caritas Poznań допомагає біженцям з України у Великопольщі

Як Карітас Познань, від початку військового конфлікту в Україні ми підтримуємо та допомагаємо українським громадянам, які покинули свою батьківщину. Ми працюємо не лише в самій Познані, а й у менших містах Великопольського воєводства: Чарнкув, Шамотули, Костшин і Гостинь/: Czarnkowie, Szamotułach, Kostrzynie i Gostyniu.

Наша діяльність у цих містах є частиною проекту FAMI III (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji/Фонд надання притулку, міграції та інтеграції), який реалізується в рамках Центру європейських проектів Міністерства внутрішніх справ та адміністрації/ Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA. Завдяки співпраці з вищезазначеними інституціями та Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim ми організовуємо зустрічі зі спеціалістами, спрямовані на підтримку біженців у їх інтеграції в суспільство.

Організовані зустрічі стосуватимуться можливості користування соціальною, медичною, юридичною та освітньою допомогою, професійної активізації та вивчення польської мови. Зустріч також буде нагодою дізнатися про польські звичаї та традиції, пов’язані, наприклад, з Різдвом. Ми хочемо, щоб люди, які почали життя в Польщі, змогли знайти себе в новому середовищі та мали рівні можливості в школі, на роботі та в повсякденному житті.

FAMI_logo_kolor
Wojewoda-Wielkopolski-300dpi

Bezpieczna Przystań

Projekt „Wielkopolska – Wspólna Przyszłość” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji