Caritas
8 lipca 2019

Rodzina z mocą

Poleć znajomemu

Miło nam poinformować, iż  od 01 czerwca  2019 roku  dzięki  otrzymanym  funduszom od Wojewody Wielkopolskiego realizujemy  projekt pt „Rodzina z Mocą” -  Projekt przewiduję profesjonalną  pomoc dla dzieci i rodziców w sytuacji rozpadu rodziny lub innej trudnej sytuacji życiowej.

 

Projekt składa się z:

 

- poradnictwa specjalistycznego

- terapii  indywidualnej i rodzinnej

- warsztatów psychoedukacyjnych

 

Adresowane jest  dla osób:

 

- zmagających  się z trudnościami w relacjach rodzinnych, dostrzegających problemy  w porozumieniu się, bliskości, czy wzajemnym zaufaniu;

 

-  szukających  pomocy  w   kryzysach, rozwiązaniu konfliktów czy sytuacji przemocowych;

 

W  ramach części edukacyjnej projektu zaplanowano od miesiąca września 2019r. przeprowadzenie dla rodzin warsztatów psychoedukacyjnych.

 Rodzina z mocą


Głównym celem  tego projektu  będzie:

 Dostarczenie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie zwiększenia kompetencji wychowawczych i umiejętności interpersonalnych, poprawa jakości życia rodzinnego oraz relacji.

 

Cele szczegółowe

  • Utrwalanie i kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych.
  • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w relacji rodzinnej.
  • Rozwijanie i kształtowanie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych.
  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami niepożądanymi, ryzykownymi.

 

Projekt realizowany jest do 30 listopada 2019 roku w siedzibie Caritas w Poznaniu przy ul. Rynek Wildecki 4a.

Osoby chcące skorzystać z  oferty   prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem tel. 609 888 616. Telefon czynny w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10.00 – 12.00 oraz 17.00 – 19.00.

 

 

 

Skład charytatywny
Woda Jordan