Caritas
9 lipca 2018Caritas Poznańska

Wielkopolska Wiara

Poleć znajomemu

Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2018r. – 31.10.2019r., a my jesteśmy jego Partnerem.

Projekt odpowiada na cel główny, jakim jest zwiększenie o min. 150 liczby trwałych inicjatyw oddolnych angażujących społeczności lokalne w rozwiązywanie problemów w sferze publicznej na terenie 35 powiatów Wielkopolski.

Działania zaplanowane w projekcie to:

INFORMACJA I PROMOCJA – kanały komunikacji obejmujące obszar całego województwa m.in. wysyłka informacji do baz i na portale/strony www, współpraca z RDPP, Radami Seniorów/Radami Młodzieżowymi, sołtysami, harcerzami, kołami caritas, siecią Ambasadorów FIO w 35 powiatach województwa, subregionalnymi OWES, LGD.

ANIMACJA – wsparcie nastawione na ożywianie, mobilizowanie społeczności do działania koncertując się na generowaniu inicjatyw na rzecz partycypacji publicznej. Spotkania animacyjne skierowane do przedstawicieli NGO, JST, liderów, sołtysów, młodzieży nauczycieli na obszarze całego województwa.

PRACA NA TERENIE BIAŁYCH PLAM – na terenie 26 gmin o najniższej aktywności społecznej, gdzie pracować będą 4 osoby, bazując na metodzie OŻYWIANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

EDUKACJA – wsparcie specjalistów dla młodych ngo/grup nieformalnych/samopomocowych chętnych do aplikowania w Konkursie Mikrodotacji. Prowadzone konsultacje projektów, wsparcie w realizacji, rozliczeniu, mentoring dla młodych NGO, wsparcie w tworzenie planów rozwoju, wyszukiwaniu innych źródeł finansowania. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Doradczych, Mobilnych Punktów Doradczych.

KONKURS MIKRODOTACJI – wsparcie na rzecz młodych NGO, grup nieformalnych/ samopomocowych w imieniu własnym oraz z Patronem. Przewiduje się udzielenie min. 150 mikrodotacji.

FUNDRAISING – prowadzony celem pozyskania dodatkowych środków finansowych na mikrodotacje na podstawie strategii pozyskiwania środków z JST oraz od przedsiębiorców.

Każdy, kto weźmie udział w konkursie, może skonsultować swój pomysł z doradcą. Kontakt do doradców, a także szczegółowy regulamin konkursu znajdują się na stronie http://pisop.org.pl/ogloszenie-konkursu-mikrodotacji-wielkopolska-wiara-2018/

Koordynatorką projektu jest Joanna Piechocka.


Wielkopolska Wiara

Skład charytatywny
Woda Jordan
Logo-Poznań-Chrystus-i-my-1050-lat-pierwszego-biskupstwa-w-Polsce