Caritas
30 czerwca 2022

Wydaliśmy 751 posiłków dla dzieci / Ми видали дітям 751 страву

Z dniem 30.06 2022 roku zakończyliśmy realizację projektu pt.: „Zapewnienie wyżywienia dla dzieci w ramach Centrum Wspierania Rodziny dla uchodźców z Ukrainy”. W ramach podjętych działań zapewniliśmy wyżywienia dzieciom korzystającym z opieki prowadzonej w ramach Centrum. Wydaliśmy łącznie 751 dziennych posiłków. Na każdy dzienny posiłek składało się śniadanie, obiad oraz podwieczorek.

 

Projekt był realizowany w okresie od 4 maja do 30 czerwca 2022 roku, od poniedziałku do piątku.

Jego celem było zapewnienie dzieciom, obywatelom i obywatelkom Ukrainy, mieszkającym w Poznaniu wyżywienia podczas przebywania/opieki w Centrum Wsparcia Rodzin przy ul. Pamiątkowej.

 

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.

 
LOGO_POZNAN_PL_RGB_bz

#poznanwspiera


30 червня 2022 року ми завершили проект під назвою: «Забезпечення харчуванням дітей в рамках Центру підтримки сімей для біженців з України». У рамках проведених заходів ми забезпечили харчуванням дітей, які користуються опікою Центру. Всього ми витратили 751 добовий прийом їжі. Кожний щоденний прийом їжі складався зі сніданку, обіду та підвечірку.

Проєкт реалізовувався з 4 травня по 30 червня 2022 року з понеділка по п’ятницю.

Його метою було забезпечити дітей, громадян та громадян України, які проживають у Познані, харчуванням під час їх перебування/догляду в Центрі підтримки сім’ї на вул. Меморіал.