Caritas
18 listopada 2021

Zamówienia i przetargi

Poleć znajomemu

OGŁOSZENIE PRZETARGU nr 1/11/2021

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej wraz z instalacjami  i urządzeniami technicznymi oraz pozostała niezbędną infrastrukturą, położonego w Zaniemyślu przy ul. Ks. Nawrowskiego 1.

Zadanie w części jest dofinasowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl) w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Zaniemyślu wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE”. Szczegóły postępowania w załącznikach poniżej.


Zmiana z dnia 19.11.2021 r. w Ogłoszeniu o przetargu nr 1/11/2021 z dnia 18.11.2021 r.

 Zamawiający informuje o zmianach w Ogłoszeniu o przetargu nr 1/11/2021 z dnia 18.11.2021 w zakresie:

- Listy dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy (pkt.10 Ogłoszenia) – dodano wymóg złożenia kosztorysów ofertowych

- Termin składania ofert (pkt. 13 Ogłoszenia) – wydłużono termin do dnia 03.12.2021 roku.

Zaktualizowane Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone w plikach do pobrania pod nazwąWFOŚGW_Nowe logo_pełna nazwa_KOLOR